17 | 01 | 2019

Hõimurahvaste päev meie gümnaasiumis

Narva Kesklinna Gümnaasiumis esines 17.oktoobril Komi paaniflöödiansambel Tšernõši tšimpanistid. Kuulaja rollis olid 1.E, 2.E, 3.E,4.E ja 10.a klassi õpilased. Ansambli liikmed tutvustasid õpilastele komi rahvalaule komi keeles, mängisid erinevatel vana-aegsetel rahvapillidel. Peale esinemist said õpilased ise proovida mängimist erinevatel pillidel, mis ei olnudki nii kerge ettevõtmine. See võimalus valmistas kõigile palju elevust. Kontsert oli vahva ning meeldis kõigile.

Eesti keele õpetaja Helle Kuldsepp