20 | 03 | 2019

О холодах...

Lugupeetud vanemad!

Seoses külma ilmaga teatame, et vastavalt sotsiaalministri 27.03.2001.a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" § 9 lõikele 3 õppetunnid võib ära jätta,kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Koolijuhtkond

Уважаемые родители!

В связи с холодами напоминаем Вам, что согласно постановлению министра Социальных дел под No 36 от 27.03.2001 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" § 9 статья 3.

в 1 - 6 классах учебные уроки могут быть отменены, если транспорт в школу не организован и температура воздуха - 20 ºC и ниже.

В 7 - 9 классах учебные уроки могут быть отменены, если транспорт в школу не организован и температура воздуха - 25 ºC и ниже.

Для учащихся гимназических классов уроки состоятся в любую погоду.

Температуру воздуха можно смотреть на сайте метеорологии и гидрологии: http://www.emhi.ee

Администрация