20 | 03 | 2019

Teisel pool ekraanil

Jaanuaris, kohe pärast talvist koolivaheaega, keelekümblusklasside 1.-5. õpilastel toimus õppekäik Narva ETV + telestuudiosse, kus tehakse iganädalast väitlussaadet „Rahvale tähtis". Loomulikult me ei tulnud väitlema. Õpilasi huvitas pigem see küsimus, mis toimub teisel pool ekraanil.

Ukse taga meid kohtas meie gümnaasiumi vilistlane, Altai Zeinalov, kes tutvustas uudishimulikele õpilastele salapärase televisiooni maailma. Me istusime sama toolidel, kus istuvad saade külalised, proovisime selga nii operaatori, režissööri, saatejuhtide kui ka helioperaatori töid. Saime aru telestuudio salaelust kõige tähtsamat – televisioonitöö on olemuselt meeskonnatöö.

Täname Narva ETV + telestuudio töötajaid selle huvitava kogemuse eest.

Irina Tõšova 2. k klassiõpetaja