24 | 03 | 2019

Õppekäik Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkonda

Märtsis toimus 1.-5. keelekümblusklasside õpilaste õppekäik Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkonda. Tegu on organisatsiooniga, kus liikmed ehk kaitseliitlased panustavad vabatahtlikult oma aega riigikaitsesse.

Kaitseliidu Narva malevkonna instruktor, kapten Aleksandr Lupanov võttis meid vastu ning juhatas ruumi, kus lastele peeti loeng Kaitseliidu tegevuste kohta. Samuti oli õpilastel võimalus proovida selga kaitseliitlaste riietust ning näha, millist varustust kannavad kaitseliitlased oma seljakotis. Õpilastele tutvustati ka erinevaid relvasid. Ekskursiooni lõpus said kõik lapsed Kaitseliidu ajakirja ja suulise kutse Kaitseliidu noorteorganisatsiooni "Noored Kotkad".

Täname Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkonda selle huvitava kogemuse eest.

Keelekümbluse õpetajad