26 | 06 | 2019

Õppenõukogu istung

18.aprillil 2019.a kl 14.00 toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal

Päevakava:
1. Õpilaste ja töötajate turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine:
   * turvalisus internetis;
   * projekti "Kiusuvabad Noored" tulemused;
   * kuidas märgata ja ennetada radikaliseerumist.

 Anna Zubova, Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktor