08 | 08 | 2020

Ainevaldkond „Kunstiained"

Ainekava - MUUSIKA pohikool ja gümnaasium

1.kooliaste (1.-3. kl)
     - kunst 1.klass
     - kunst 2.klass
     - kunst 3.klass

2. kooliaste (4.-6. kl)
     - kunst 4.klass
     - kunst 5.klass
     - kunst 6.klass

3. kooliaste (7.-9. kl)
     - kunst 7.klass
     - kunst 8.klass
     - kunst 9.klass

4. gümnaasium (10.-12. kl)
     - Gümnaasiumi valikaine "Kunstiained"Gümnaasiumi valikaine "Kunstiained"