08 | 08 | 2020

Ainevaldkond „Tehnoloogia"

1.kooliaste (1.-3. kl)
     - tööõpetus 1.klass
     - tööõpetus 2.klass
     - tööõpetus 3.klass

2. kooliaste (4.-6. kl)
   POISID

   - tööõpetus 4.klass
   - tööõpetus 5.klass
   - tööõpetus 6.klass
   TÜDRUKUD
   - tööõpetus 4.klass
   - tööõpetus 5.klass
   - tööõpetus 6.klass

3. kooliaste (7.-9. kl)
    POISID
   - tööõpetus 7.klass
   - tööõpetus 8.klass
   - tööõpetus 9.klass
   TÜDRUKUD
   - tööõpetus 7.klass
   - tööõpetus 8.klass
   - tööõpetus 9.klass