08 | 08 | 2020

Ainevaldkond „Võõrkeeled"

    Eesti keel

    - Ainekava 2015 eesti keel 1.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 2.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 3.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 4.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 5.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 6.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 7.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 8.klass

    - Ainekava 2015 eesti keel 9.klass

    - Ainekava Veaohtlikke kohti eesti keele grammatikas 10.klass

    - Ainekava Eesti keel 10.klass

    - Ainekava Eesti keel 11.klass

    - Ainekava Kõne ja väitlus 11.klass

    - Ainekava Eesti keel 12.klass

    - Ainekava Vabariigi ja kodukoha huviväärsused 12.klass

    - Ainekava Tekstiloome,kirjanduslik omalooming 12.klass

    - Ainekava valikaine Estica 12.klassvalikaine

   Saksa keel

   - 10. klassi ainekava saksa keel

   - 11. klassi ainekava saksa keel

   - 12. klassi ainekava saksa keel

   Inglise keel

   - 2.klassi ainekava - inglise keel

   - 3.klassi ainekava - inglise keel

   - 4.klassi ainekava - inglise keel

   - 5.klassi ainekava - inglise keel

   - 6.klassi ainekava - inglise keel

   - 7.klassi ainekava - inglise keel

   - 8.klassi ainekava - inglise keel

   - 9.klassi ainekava - inglise keel

   - 10.klassi ainekava - inglise keel

   - 11.klassi ainekava - inglise keel

   - 12.klassi ainekava - inglise keel

     Prantsuse keel

   - 10. klassi ainekava - prantsuse keel A

   - 10. klassi ainekava - prantsuse keel B

   - 11. klassi ainekava - prantsuse keel A

   - 11. klassi ainekava - prantsuse keel B

   - 12. klassi ainekava - prantsuse keel A

   - 12. klassi ainekava - prantsuse keel B-1

    Lõimitud aine

   - Prantsuse-saksa keel, tehnoloogia, kehaline kasvatus ainekava