22 | 06 | 2018

PEATU, VAATA, VEENDU

Narva Kesklinna Gümnaasiumi 5. klasside õpilased võtsid septembri alguses osa projektist „Peatu, vaata, veendu!".
16.-23. septembrini markeerisid nad reguleerimata ülekäiguradadega piirnevatele kõnniteedele sõnumi PEATU, VAATA, VEENDU! Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, kohalike omavalitsuste ning koolide koostöös läbiviidava projekti eesmärgiks on juhtida liiklejate tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Loodame, et meie töö kannab vilja ning sõnumit nähes on inimesed tähelepanelikumad teed ületades.

Ученики 5 классов Нарвской Кесклиннаской Гимназии осенью приняли участие в дорожном проекте. Этот проект проходил при содействии дорожного департамента и полиции г. Нарвы. Педагоги и их ученики оставили на нерегулируемых перекрестках предупреждающие надписи. Погода была хорошая и все способствовало проведению этой захватывающей работы. Мы надеемся, что наши труды не прошли зря и дети и взрослые будут внимательнее на дорогах нашего города.

Классные руководили 5-х классов