20 | 04 | 2018

Etlusvõistlus Narva keskraamatukogus

16. märtsil toimus Narva Keskraamatukogu aulas Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule keskendatud koolinoorte etlusvõistluse Ida-Virumaa voor. Ürituse eesmärgiks oli arendada õpilastes loomingulisust, toetada esinemisjulgust, tõsta õpilastes huvi eesti kirjanduse vastu ja selgitada välja Ida-Virumaa parimad etlejad.

Võistlusel said osaleda Ida-Virumaa üldhariduskoolide ja ametikoolide õpilased, vanusekategooriad puudusid. Osaleda olid oodatud nii vene kui ka eesti õppekeelega koolide õpilased. Igast koolist oodati kuni 3 õpilast.

Iga osaleja pidi esitama ühe luuletuse ja ühe proosakatkendi. Žürii hindas esinemise juures esitluse vastavust konkursi tingimustele, kõne korrektsust, hääldust, ilmekust, teksti tundmist ja originaalsust.

Meie kooli 11b klassi õpilane Daniil Dzembak saavutas konkursil II koha, esitades publikule Juhan Liivi proosakatkendi jutustusest „Kirjaniku esimesed tundmused" ja Ellen Niidu luuletuse „Õnn". Daniil võlus žüriid oma ilmeka ja tundelise esinemisega, sai väärikad auhinnad ning pääses XXIX õpilaskonkursi lõppvooru, mis viiakse läbi Liivi Muuseumis 15.aprillil.

Õnnitleme Daniili eduka esinemise puhul ja soovime võitu finaalis!

Avaldan suurt tänu kunstiõpetaja T.Soninale ja huvijuht J.Antonovale abi eest õpilase ettevalmistamisel.

Irina Beljajeva, eesti keele õpetaja