11 | 12 | 2017

ÕPPENÕUKOGU

2. juunil 2017.a toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 13.00-15.00

Päevakava:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine.
3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

Anna Zubova, kooli direktor

Asendustunnid
1.kl. vastuvõtt
10.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused

Каникулы в Нарвской Кесклиннаской гимназии в 2017/2018 у.г:

Осенние каникулы: 21.10.2017-29.10.2017

Зимние каникулы: 23.12.2017 - 07.01.2018

Весенние каникулы: 17.03.2018-25.03.2018

Летние каникулы (кроме выпускных классов): 05.06.2018-31.08.2018 

Tunnikava

Ringide päevakava 2017/2018

Tegevusplaan
November 2017