22 | 09 | 2020

micro-fixEkskursioon meditsiiniliste tööriistade tehasesse „Micro-Fix"

22. ja 23. mail meie 9.a ja 11.a klasside õpilased koos keemiaõpetaja S. Stepanenko ja bioloogiaõpetaja t. Sedovaga said tutvuda ühe Narva ettevõtte tööga. Nende jaoks avas enda uksed meditsiiniliste tööriistade valmistamise tehas „Micro-Fix". Narva filiaal on üks maailmakuulsa saksa firma TRINON suundadest, mis spetsialiseerub meditsiiniliste tööriistade ja titaanist implantaatide tootmisel. Õpilased said tutvuda tsehhide, tehnilise kontrolli osakonna laboratooriumide ja seadmetega, nendele räägiti tootmises kasutatavatest tehnoloogilistest protsessidest ning elukutsetest, näidati valmistoodete näidiseksemplare – põlveliigeseid, hambaproteese, implantaate kolju-näo kirurgiaks. Mõnedel meie õpilastel tekkis huvi võimaluse vastu töötada antud ettevõttes suvevaheajal – nendelt nõutakse oskust lugeda jooniseid ja programmeerida. Kuid selleks, et saada tootmisprotsessi täisväärtuslikuks osaliseks, tuleb omandada eriala Narva Kutseõppekeskuses.

Täname huvitava ekskursiooni korraldamise ja läbiviimise eest „Micro-Fix" töötajaid Maksim Beljajevit ja Georgi Naumovit.

Экскурсия на завод медицинских инструментов „Micro-Fix"

22 и 23 мая наши ученики 9 а и 11а классов, в сопровождении учителей химии Степаненко С. В. и биологии Седовой Т. И. смогли познакомиться с работой одного из нарвских предприятий. Для них открыл свои двери завод по производству медицинских инструментов „Micro-Fix". Нарвский филиал предприятия является одним из направлений известной во всем мире немецкой фирмы TRINON, специализирующейся на выпуске медицинских инструментов и титановых имплантов. Ребята смогли познакомиться с цехами, лабораториями ОТК, и оборудованием, им рассказали о технологических процессах и профессиях, применяемых на производстве, показали образцы готовой продукции – коленные суставы, зубные протезы, импланты для черепно-лицевой хирургии. Некоторых из наших учеников заинтересовала возможность поработать во время летних каникул на данном предприятии – от них требуется умение читать чертежи и навыки программирования. Но, чтобы стать полноправными участниками производственного процесса, необходимо получить специальность в Нарвском профтехучилище.

Благодарим за организацию и проведение интересной экскурсии работников „Micro-Fix" : Максима Беляева и Георгия Ивановича Наумова.