26 | 06 | 2019

18.juunil kell 09.00 toimub õppenõukogu istung.

Päevakord:
1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Lõputunnistuste allkirjutamiseks viie õppenõukogu liikmete nimetamine.
3. Põhikooli lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ja kiitusega tunnustamise otsustamine.
4.Gümnaasiumi lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustamine.
5. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.