12 | 04 | 2021

Do you speak English?

21. veebruaril toimus järjekordne inglise keele olümpiaad 5.-12. klasside seas, millest võttis osa 180 õpilast. Antud olümpiaadi eesmärgiks oli soodustada õpilastel iseseisva mõtlemise arengut, mis tugineb tundides saadud teadmistele; äratada huvi iseseisva töö ja inglise keele kui Euroopa Liidu keele vastu; anda õpilastele võimalus kontrollida enda teadmisi kolmes osaoskuses: kuulamine, lugemine ja keelestruktuur. Meie gümnaasiumist osales 24 andekat õpilast.

5. klasside õpilaste seas olid tulemused järgmised:
Ilona Fjodorova – 4. koht (õpetaja – Maria Jaksina)
Аnna Antošina – 5. koht (õpetaja – Jevgeni Žigalov)
Tamara Naumova – 7. koht (õpetaja - Jevgeni Žigalov)

8. klasside õpilaste seas olid tulemused järgmised:
Anastassia Krot – 3. koht (õpetaja – Maria Jaksina)
Fjodor Korenkov – 4. koht (õpetaja – Deniss Tšertov)
Maksim Ussenko – 5. koht (õpetaja – Deniss Tšertov)
Darja Izjumova – 5. koht (õpetaja - Olga Maksimova)
Kristina Jefimova – 10. koht (õpetaja - Olga Maksimova)

Gümnaasiumiõpilaste seas olid tulemused järgmised:
Gulnara Nadžafova sai 4. Koha 10. Klassi õpilaste seas (õpetaja – Olga Lutška),
Kirill Dimišin – 10. koht (õpetaja – Jelena Žigalova),
Maksim Kamrõš – 7. koht (õpetaja – Jelena Žigalova),
Oleg Nikulin – tuli esimeseks 12. klassi õpilaste seas (õpetaja – Jelena Žigalova).

Õnnitleme siiralt õpilasi ja õpetajaid selliste kõrgete tulemuste puhul. Nüüd ootame ja valmistume olümpiaadiks järgmisel aastal.

Do you speak English?

21 февраля прошла очередная ежегодная городская олимпиада по английскому языку среди 180 учеников 5-12 классов. Целями данной олимпиады были: способствовать развитию у учащихся навыков самостоятельного мышления, опирающего на знания, полученные на уроках и в самостоятельной работе; пробудить интерес к самостоятельной работе и изучению английского языка как языка Европейского союза; предоставить учащимся возможность проверить свои силы в трёх видах навыков: слушание, чтение и языковые структуры. От нашей гимназии участвовало 24 талантливых ученика

Среди учащихся 5-ых классов очень хорошие результаты показали:
Илона Фёдорова - 4 место (преподаватель - Мария Яксина)
Анна Антошина - 5 место (преподаватель - Евгений Жигалов)
Тамара Наумова - 7 место (преподаватель - Евгений Жигалов)

Среди учеников 8-ых классов результаты были такие:
Анастасия Крот - 3 место (преподаватель - Мария Яксина)
Фёдор Коренков - 4 место (преподаватель - Денис Чертов)
Максим Усенко - 5 место (преподаватель - Денис Чертов)
Дарья Изюмова - 5 место (преподаватель - Ольга Максимова)
Кристина Ефимова - 10 место (преподаватель - Ольга Максимова)

Результаты гимназистов были следующими:
Гульнара Наджафова получила 4 место среди учеников 10 классов (преподаватель - Ольга Лучка),
Кирилл Димишин - 10 место (преподаватель - Елена Жигалова),
Максим Камрыш - 7 место (преподаватель - Елена Жигалова).
Олег Никулин - оказался первым среди учащихся 12-ых классов (преподаватель - Елена Жигалова).

Искренне поздравляем учеников и их учителей с такими высокими результатами. Теперь ждём и готовимся к олимпиаде в следующем году.