12 | 04 | 2021

Rahvusvaheline projekt "Tagasi kooli!"

Me oleme väga õnnelikud, kui meie kooli külastavad need, kelle heledad hääledad kõlasid viis või kümme aastat tagasi Kesklinna gümnaasiumi koridorides, kelle saavutused, püüdlused olid õpetajate rõõmu- ja uhkuseallikaks.

27. aprillil külastas meie kooli rahvusvahelise projekti "Tagasi kooli!" raames 2009. aasta vilistlane Anton Otvagin. Praegu on Anton Pavlovi-nimelise St. Peterburi Riikliku Meditsiini Ülikooli 5. kursuse tudeng.

Anton rääkis tulevastele lõpetajatele, 10.a ja 11.a õpilastele, eduka õppimise tähtsusest tulevase karjääri jaoks, elukutse valiku tähtsusest, meditsiinilise kõrghariduse omandamise võimalustest välismaal ja paljust muust.

Esinemine oli põnev, täis eredaid, elavaid näiteid tulevase arsti, kirurgi elust, kes spetsialiseerub lõua ja näo kirurgial.

Gümnaasiumiõpilased said ammendavad vastused kõikidele neid huvitavatele küsimustele.

Fotol on Kesklinna gümnaasiumi vilistlane Anton Otvagin

Keemiaõpetaja S. Stepanenko ja bioloogiaõpetaja T. Sedova

Республиканский проект "Tagasi kooli!"

Мы искренне радуемся, когда нашу школу навещают те, чьи звонкие голоса пять или десять лет назад звучали в коридорах Кесклиннаской гимназии, чьи победы, старания, упорство были источником радости и гордости учителей.
27 апреля в рамках республиканского проекта "Tagasi kooli!" нас посетил выпускник 2009 года Антон Отвагин. Сейчас Антон является студентом 5 курса Первого Санкт - Петербургского Медицинского Университета имени И.П.Павлова, Россия

Антон рассказал будущим выпускникам, ученикам 11а и 10а классов, о значимости успешной учёбы для будущей карьеры, о важности выбора профессии, о возможностях получения высшего медицинского образования за рубежом и о многом другом.

Выступление было захватывающим, полным ярких, живых примеров из жизни будущего врача, будущего хирурга, специализирующегося на челюстно – лицевой хирургии.

Гимназисты получили исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы.

На фотографии выпускник Кесклиннаской гимназии, Антон Отвагин

Учителя химии С.Степаненко и биологии Т.Седова