25 | 05 | 2019

17.juunil 2015.a kl 13.00 toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal

Päevakava:
1. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
2. Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
3. Lõputunnistuste allkirjutamiseks viie õppenõukogu liikmete nimetamine.
4. Põhikooli lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ja kiitusega tunnustamise otsustamine.
5.Gümnaasiumi lõpetanud õpilaste kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustamine.
6. Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

Anna Zubova, kooli direktor