25 | 05 | 2019

28.augustil 2015.a toimub õppenõukogu istung.

Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 10.00-12.30
Päevakava:
1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.
2. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2015/2016. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
3. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.
4. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Anna Zubova, kooli direktor