02 | 07 | 2022

Oppesoit Iisakusse 1Õppesõit Iisakusse

6.e klassil oli suurepärane võimalus käia 07.septembril KIK-projekti raames õppereisil Iisakus, kus saime teada, missugust rolli mängib vesi meie igapäevaelus. Peab mainima, et meie klassi õpilased teadsid vee kohta väga palju. Eriti huvitavaks kujunes õppe viimane osa, kus tuli võtta tiigist vett ja seda filtreerida. Uuriti, kes vees elutsevad, see oli huvitav pilt. Sõit oli kasulik, õpetlik ja andis uusi teadmisi.

Klassijuhataja Helle Kuldsepp

Poznavatelnoi 1ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ ВНЕ ШКОЛЫ.
EBATAVALINE ÕPPEPÄEV.

6.09 oli 6.a klassi ôpilastel ebatavaline õppepäev - nad käisid õppereisil Iisaku loodusmajas, kus said üsna palju teada väga tähtsal vee kasutamise teemal. Lastel oli vôimalus mitte ainult kuulata ja vaadata, vaid ka ise katseid teha mikroskobi abil ja oma kogemustest teemal rääkida. See oli huvitav ja kasulik õppereis.

6.a klassi klassijuhataja Natalja Šubina.

DISTANTSÕPE
KOOLIBUSS
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
10.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused