26 | 09 | 2022

Õppenõukogu istung

30. augustil 2022.a kell 09.00 toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: aula ( 26. juuli 9)

Päevakava:

1. Тäiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.

3. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.

4. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2022/2023.õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

5. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Anna Zubova, kooli direktor

Дорогие ученики
Нарвской Кесклиннаской гимназии!
С радостью и большим воодушевлением
ждем вас
1 сентября в 9.00
в кабинетах д/с „Kuldkalake“ по адресу Mõisa 6:

класс

классный руководитель

кабинет

1a

Курман Анна Владимировна

210    

1b

Корзунина Юлия Валерьевна

209

1e

Нечаева Яна Валерьевна, Эрстлинг Юлия  (abiõpetaja)

211

2a

Петрова Светлана Олеговна 

205

2b

Крайник Анна Ивановна, Емельянова Екатерина

200

2e

Петрова Оксана Ивановна

204

3a

Бурикова Надежда Николаевна

207

3b

Боярова Галина Александровна

208

3c

Крайник Анна Ивановна, Куттанен Екатерина

114

3e

Берестова Арина Леонтьевна

101

4a

Перевалова Ирина Евгеньевна

202

4b

Тышова Ирина Александровна

104

4c 

Крайник Анна Ивановна, Бойко Екатерина

108

4d

Крайник Анна Ивановна, Ксения Фролова

206

4e

Курвитс Екатерина

201

5d

Крайник Анна Ивановна

105

в кабинетах музыкальной школы по адресу 26 июля 9:

класс

классный руководитель

кабинет

5a

Игнатова Татьяна Петровна  

112

5b

Жигалов Евгений Игоревич

408

5e

Вангонен Лариса Павловна

308

6a

Лучка Ольга Александровна

210

6b

Гармашова Оксана Николаевна

108

6d

Сонина Татьяна Викторовна                   

211

6e 

Кахур Наталья Владимировна

310

7a

Шубина Наталья Валерьевна

406

7b

Крупина Елена Александровна

303

7с 

Яксина Мария Михайловна

411

7d, 7e

Кульдсепп Хелле

413

8a

Беляева Ирина Сергеевна

407

8b

Антонова Юлия Эдуардовна

209

8с, 8d

Дедимова Надежда Николаевна

307

9a

Яковлева Елена Геннадьевна

409

9b

Скрипкина Ольга  Раисовна

309

9с, 9d

Яксон Анна Александровна  

405

9e 

Сергеева Светлана Николаевна      кл. час в 10.00! 

412

10a

Чистякова Наталья Васильевна              

219

10b

Киккас Любовь Владимировна

220

11a

Ситкина Ольга Васильевна

113

11b

Зиязова Юлия Владимировна             

114

12a

Степаненко Светлана Викторовна

217

12b

Сергеева Светлана Николаевна          

412

График выдачи учебников на 2022 - 2023 учебный год

 

 

22.08

23.08

24.08

26.08

29.08

30.08

31.08

01.09

9.30

7А

8А

9А

       

6B

10.00

     

5B

 

12А

10B

6E

10.30

     

5A

6D

   

5E

11.00

7В

8В

9В

 

6A

   

10A

11.30

     

11А

11В

12В

   

12.30

7С

8C/8D

9С/9D

         

13.30

/7D

 

         

Meie uhkus. Oivikute nimekiri

2021/2022. õppeaasta tulemuste põhjal lõpetas kooli suurepäraselt 95 õpilast. Kõige rohkem viielisi õpib I kooliastmes. Täname õpilasi suurepärase edu, suure tahtejõu ning õpihimu eest! Soovime võitu ka edaspidi! Suur tänu lastevanematele ja õpetajatele toetuse ja abi eest! Vaata nimekiri

Наша гордость! Отличники года

По итогам 2021/2022 учебного года школу блестяще окончили 95 учеников. Больше всего отличников учится на 1 ступени обучения. Благодарим учеников за отличные успехи, большую силу воли и интерес к учёбе! Желаем дальнейших побед! Большое спасибо родителям и педагогам за поддержку и помощь. Посмотреть список

DISTANTSÕPE
KOOLIBUSS
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
10.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused