23 | 09 | 2018

Õppenõukogu istung

19.märtsil 2018.a kl 09.00 toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal

Päevakava:
1. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

Anna Zubova, Narva Kesklinna Gümnaasiumi direktor

Suurepärane esinemine Juhan ja Jakob Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule pühendatud etlusvõistlusel

13.märtsil toimus Narva Keskraamatukogus Juhan ja Jakob Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule pühendatud etlusvõistluse Ida-Virumaa voor. Meie gümnaasiumist võttis sellest osa 12.a klassi õpilane Diana Aleksejeva. Esitada tuli vabalt valitud Juhan Liivi luuletus ja J.Liivi luuleauhinna laureaadi 1 proosapala. Oma esinemisega sai Diana suurepäraselt hakkama. Esitlus oli ilmekas ja julge. Osavõtt sellist laadi konkurssidest annab õpilasele enesekindlust ja julgust esinemiseks mitmesugustel üritustel ja erinevatel esitlustel. Eelseisvaks eksamiperioodiks soovin Dianale enesekindlust, julgust suhelda eesti keeles.

Eesti keele õpetaja Helle Kuldsepp

Кружок робототехники в начальной школе

С начала 2018 года в нашей школе начал свою работу кружок дополнительного образования «Основы робототехники на базе робототехнического набора «LEGO Education WeDo 2.0» для детей начальной школы. Набор позволяет детям, используя свои творческие способности, начать изучать программирование, физику, информатику, математику и робототехнику в игровой форме уже в 1 классе.

На первом занятии ребята попробовали самостоятельно собрать своего первого робота. Кто-то справился с этим заданием очень быстро, ну а кому-то понадобилось время и для размышления. Те, кто закончили сборку робота раньше остальных, начали помогать ребятам, которые нуждались в помощи. Когда все роботы были собраны, ребятам было дано задание - «оживить» робота... Для этого ребята должны были: подключить робота к компьютеру через Wi-Fi, запрограммировать его на движение вперёд, и в конце занятия сфотографировать себя со своим роботом через встроенную в компьютер камеру! Дети с готовностью бросились решать непростую задачу, ведь в результате они создадут машину, которая будет выполнять их указания. После окончания занятия дети не спешили уходить, спрашивали о дате следующего. Это было очень увлекательное занятие! Предстоит еще выполнить много интересных заданий!

Руководитель кружка Оксана Петрова

Eesti meisterEesti meister poksis

Tallinnas Kalevi spordihallis peeti 23.-25.veebruaril Poksi Eesti meistrivõistlused. Kokku astus 3 päeval poksiringi 105 poksijat. Neist võistlustest võttis osa ka meie gümnaasiumi 10.b klassi õpilane Vladislav Rjabinin vanusekategoorias U-19 kehakaaluga 91+. Vladislav sai kuldmedali ja tuli Eesti meistriks klassis U-19 kehakaaluga 91+. Soovime Vladislavile edaspidiseid võite poksiringis.

Klassijuhataja H.Kuldsepp

Teisel pool ekraanil

Jaanuaris, kohe pärast talvist koolivaheaega, keelekümblusklasside 1.-5. õpilastel toimus õppekäik Narva ETV + telestuudiosse, kus tehakse iganädalast väitlussaadet „Rahvale tähtis". Loomulikult me ei tulnud väitlema. Õpilasi huvitas pigem see küsimus, mis toimub teisel pool ekraanil.

Ukse taga meid kohtas meie gümnaasiumi vilistlane, Altai Zeinalov, kes tutvustas uudishimulikele õpilastele salapärase televisiooni maailma. Me istusime sama toolidel, kus istuvad saade külalised, proovisime selga nii operaatori, režissööri, saatejuhtide kui ka helioperaatori töid. Saime aru telestuudio salaelust kõige tähtsamat – televisioonitöö on olemuselt meeskonnatöö.

Täname Narva ETV + telestuudio töötajaid selle huvitava kogemuse eest.

Irina Tõšova 2. k klassiõpetaja

Meie kooli laskurite tulemused

14.-15. veebruaril toimusid Haapsalus laskmisemeistrivõistlused õhust vintpüssist 6-9 klassi õpilaste seas. Narva Paemurru Spordikooli õpilased näitasid häid tulemusi. Võistlusklasside võistlusel võitis teise koha Narva Kesklinna Gümnaasium 789 punkti võrra. Meeskonna osana - Anastassia Olewicz (8.B), Ivan Bulaevsky (8. B), Daniil Arzhantsev, Dmitri Romanov (9.E). Kolmanda meeskonnakoha võtsid Keeltelütseumi õpilased 785 punktiga. Laskurite treenerid on Aleksander Makarov, Andrei Mihhailov, Marina Semkina. (20 tulistast) võistlusel oli Anastassia Olewicz (8.B) esimesel positsioonil 198 punktiga. Anastassia võitis 20st võistkonnast istungist 200 punkti 200-st, Anastassia Olewicz (8.B) võitis 1. koha. Laste kohad määrati keskuse kümnete arvu sihtmärkides.

Kehalise kasvatuse õpetajad

О холодах...

Lugupeetud vanemad!

Seoses külma ilmaga teatame, et vastavalt sotsiaalministri 27.03.2001.a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" § 9 lõikele 3 õppetunnid võib ära jätta,kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Koolijuhtkond

Уважаемые родители!

В связи с холодами напоминаем Вам, что согласно постановлению министра Социальных дел под No 36 от 27.03.2001 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" § 9 статья 3.

в 1 - 6 классах учебные уроки могут быть отменены, если транспорт в школу не организован и температура воздуха - 20 ºC и ниже.

В 7 - 9 классах учебные уроки могут быть отменены, если транспорт в школу не организован и температура воздуха - 25 ºC и ниже.

Для учащихся гимназических классов уроки состоятся в любую погоду.

Температуру воздуха можно смотреть на сайте метеорологии и гидрологии: http://www.emhi.ee

Администрация