21 | 10 | 2021
Info 1. klassi vastuvõtu korra kohta
Информация о приёме в 1 класс -2018/2019.õa
Infovoldik  -информационная брошюра о приёме в 1 класс
Psühholoogi esitlus - Презентация психолога о подготовке к школе

Рекомендации Департамента Охраны Здоровья по предотвращению распространения вирусных заболеваний.

Koolist
Esitlus koolist  - Презентация о школе

Seadusandlus

Väljavõte  põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest
Знакомство с законом об основной школе и гимназии

Koolieelikute kool 2019/2020

Koolieeliku vanematele

Infoleht kuidas valmistuda kooliks Как подготовить ребёнка к школе

Õpetajate konsultatsioonid

Õppeaasta õpetajate lastevanemate vastuvõtu graafik - График приёма родителей

Õpetajate konsultatsiooni ajad - График консультаций для учащихся

 25 nõuannet lapsevanematele - 25 советов родителю

Ваш ребенок и социальные сети: простые правила

 

Kasuks

lasteabi.ee  tel. 116 111

Kadunud laste telefon 116 000

Золотые правила для родителей
Как избавиться от гнева

Turvaline käitumine Internetis

Veebikonstaabel Oksana Luik

Targalt internetis

Videoloeng.Koolitaja Kalev Pihli loeng  räägib lapsi internetis varistsevatest ohtudest ning lapsevanema võimalustest oma last võrgus liiklemisel aidata.

Kuhu mure korral pöörduda?

Eesti Lastevanemate Liit

Abiks perele

Lapse mure

Ohutusmaterjalid

Tervis ja ohutus TAI materjal

Külma temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

О холодах