12 | 05 | 2021

Narva Kesklinna Gümnaasiumis korraldab õpilaste toitlustamist AS Mann Grupp vastavalt sõlmitud lepingule.

Kooli söökla tööaeg:

1. söögivahetund 9.35 -1.a,1.b, 1.e

1. söögivahetund 9.45 - 2.a, 2.b, 2.c, 2.e, 3.a, 3.b, 3.c, 3.e, 4.a, 4.b, 4.f 

2. söögivahetund 10.35 –5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e

2.söögivahetund 10.45 -4.c, 4.c, 4.e, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 7.e 

3. söögivahetund 11.35 –8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f

3.söögivahetund 11.45- 7.a, 7.b, 7.c, 9.a, 9.b, 9.c

4. söögivahetund 12.35 – 12.a

4.söögivahetund 12.45 - 9.d, 9.e, 10.a , 10.b, 11.a, 11.b

Koolimenüü

--------------------------------------------------------------------------------

1. - 12. klassi õpilastele on toitlustamine tasuta.

Sööklas töötab puhvet.

Sotsiaalministi 15.01.2008.a määrus nr 8“Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”

Koolilõuna maksumus on kehtestatud Narva Linnavolikogu määrusega.

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Õpilase pikaajalisel puudumisel (1.-9. kl) palume õpilane toidult maha võtta telefonil 3592794 (MannGrupp)

Toitlustamisega seotud probleemide korral palume helistada telefonil 3592794 (MannGrupp)