21 | 10 | 2021

Narva Kesklinna Gümnaasiumis korraldab õpilaste toitlustamist BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS.

Kooli söökla tööaeg:

ÕPILASTE TOITLUSTAMISE AJAKAVA 2021/2022.õa

 L/a Kuldkalake söökla aadressil Mõisa tn. 6
Ajavahemik                 Organiseeritud toitlustamine
l. söögivahetund         9:45    1.a, 1.b, 1.e, 2.a, 2.e
2. söögivahetund       10:45   2.b, 2.c,  3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e
3. söögivahetund       11:45   4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.d, 5.f

Muusikakooli söökla aadressil 26.juuli tn. 9
Ajavahemik               Organiseeritud toitlustamine
l. söögivahetund        9:35     5.a, 5.b, 5.c, 5.e
l. söögivahetund        9:45     6.a, 6.b, 6.c
2. söögivahetund      10:35    6.d, 6.e, 7.a, 7.b, 7.c
2. söögivahetund      10:45    8.a, 8.b, 9.e, 7d + 8d
3. söögivahetund      11:35    8.c, 8.e, 9.a, 9.b
3. söögivahetund      11:45    9.c, 9.d, 9.f, 10.a
4. söögivahetund      12:35   10.b, 11.b
4. söögivahetund      12:45   11.a, 12.a, 12.b

Koolimenüü

--------------------------------------------------------------------------------

1. - 12. klassi õpilastele on toitlustamine tasuta.

Sööklas töötab puhvet.

Sotsiaalministi 15.01.2008.a määrus nr 8“Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”

Koolilõuna maksumus on kehtestatud Narva Linnavolikogu määrusega.

Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Õpilase pikaajalisel puudumisel (1.-9. kl) palume õpilane toidult maha võtta telefonil 3592794 (MannGrupp)

Toitlustamisega seotud probleemide korral palume helistada telefonil 3592794 (MannGrupp)