21 | 03 | 2023

Nasrva GumnaasiumHea põhikoolilõpetaja ja vanem!

Kutsume teid tutvuma sel sügisel avatava Narva Gümnaasiumiga. Olete oodatud meiega kohtuma 23. märtsil kell 17.30 Tartu Ülikooli Narva Kolledži suures saalis (ruum 200).

Sisseastumise infotunnis on kavas tutvustada:

🔹kooli eripärasid ja õppekava aluspõhimõtteid ning õpilase individuaalse õpitee kujundamise võimalusi;
🔹vastuvõtu korraldust, olulisemaid kuupäevi ja tegevusi edukaks sisseastumiseks.

Aega jääb ka küsimusteks ja aruteluks.

Sisseastumise infotund toimub eesti ja vene keeles.

Tule ise ja võta sõber ka kaasa ning kohtume juba uue riigigümnaasiumi infotunnis!

Otdyhaem vodu«Отдыхаем — воду пьем,
Заседаем — воду льем,
И, выходит, — без воды,
И ни туды и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы, —
Даже мухи без воды —
И ни туды и ни сюды!»
ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВ – КУМАЧ «ВОДОВОЗ»

13 марта 2023 группа учащихся нашей гимназии, изучающая предмет по выбору «Естественные науки, технология и общество», побывала на экскурсии на предприятии „Narva – Vesi“

Ребята узнали какие этапы очистки проходит питьевая вода, прежде чем попасть в наши дома.

Их много. Водозабор идет из Черной речки. Прежде всего вода проходит через различные фильтры, подвергается флотации, опять фильтруется двуслойными фильтрами, подвергается озонации (озон О3 получают из кислорода здесь же), затем пропускается через гранулированные активированные угольные фильтры, что улучшает вкус и цвет воды, а затем ее подвергают обработке ультрафиолетом, уничтожающим все вирусы, бактерии. Перед подачей в краны наших квартир воду обрабатывают гипохлоритом натрия, чтобы до потребителя она дошла без микробов, в свежайшем виде.

Процесс высокотехнологичен, автоматизирован, есть диспетчеры, которые за всем циклом наблюдают по мониторам компьютеров 365 дней в году.

Работает лаборатория. В ней постоянно мониторится качество воды, измеряется цветность, показатель кислотности РН, электропроводность и др.

В результате ребята пришли к следующим выводам:

  • У нас в Нарве потребители получают воду отличного качества
  • Эта вода не нуждается в дополнительной очистке домашними фильтрами
  • Потребление бутилированной воды можно свести к нулю (ее качество после длительного хранения в пластиковой бутыли неизвестно)

Спасибо за великолепную экскурсию Диане Илус – специалисту по химии и технологии водоочистительной станции

Учитель Кеслиннаской гимназии Т. И. Седова

Городской турнир по волейболу для мальчиков 4 - 6 класса

7 и 9 марта в Нарвской Солдиннаской Гимназии проходил турнир по волейболу среди мальчиков 4-6 класса "Miniliiga". Команда наших учеников завоевала второе место! Поздравляем!

Voleibol 4 6Состав команды:
Артур Шутов
Тимур Якушев
Тимур Почиенков
Евгений Луков
Андрей Янис
Дмитрий Клементьев
Марк Пушкарев

Учитель физкультуры : Елизавета Голубева

Eesti keele linnaolumpiadEesti keele linnaolümpiad

11.märtsil Narva Pähklimäe Gümnaasiumis toimus eesti keele linnaolümpiad, kus osalesid ka meie koolilapsed. Üritusel osales kokku 105 last ja oleme väga õnnelikud ja uhked, et meie koolis õpivad lapsed, kes tunnevad huvi eesti keele õppimise ja kultuuri vastu! Ürituse alguses toimus kontsert, mis oli pühendatud EV iseseisvuspäevale, Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased tantsisid rahvatantse ja esitasid luuletusi. Pärast algas olümpiaad, kus meie lapsed saavutasid ka esikohad: Milana Grigorjeva (5.b), Lauri-Emil Luga (7.a) ja Anastasia Pidvysotskyi (7.e). Õnnitleme teid ja soovime edu!

Täname ka teisi lapsi, kes võtsid olümpiaadist osa: J. Garmašova, L. Lutška, M. Hozjainov (4.a); A. Ginter, S. Pilags ja A. Tšistjakova (4.e); A. Muhhina ja V. Petra (5.a); K. Horst, A. Iljina ja V. Voinskaja (6.a); J. Šubina ja S. Vassiljev (7.a); D. Gavšina, M. Guryljov ja M. Mäeorg (7.e); I. Dovnar (8.a) ja E. Levanidova (8.c)

Eesti keele õpetajad

Podgotovka k perehoduПроект «Подготовка к переходу к обучению на эстонском языке. Ettevalmistus eesti õppekeelele üleminekuks.

В преддверии перехода на эстонский язык обучения, в поиске инновационных идей и эффективных решений администрация и педагоги нашей школы посещают школы Эстонии. В феврале - марте бесценным опытом преподавания с нами поделились школы Таллинна и Тарту (Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tartu Kivilinna Kool, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Hansa Kool). Наши учителя, преподающие свои предметы на эстонском языке, приняли участие в круглых столах, где обсудили общие трудности и возможности дальнейшего развития и переняли положительный опыт своих коллег, посетив их уроки.

В апреле - мае откроют свои двери учебные заведения Пярну и острова Сааремаа.

Вот, как делятся своими впечатлениями наши учителя - участники проекта:

Natalja Šubina: «See on kindlasti huvitav ja kasulik kogemus nii metoodiliselt kui ka keeleliselt. Õpetajal on võimalus tutvuda teiste koolide parimate praktikatega ja rakendada neid oma töösse.»

Irina Gruznova: «Поездка была очень интересной и познавательной. Удалось посмотреть 3 урока по предмету физической культуры у разных учителей. Уроки были активные и разносторонние. Многие приёмы планирую использовать и на своих уроках.»

Helle Kuldsepp: «Külastasin ajaloo tundi 7.klassis ja ühiskonnaõpetuse tundi 9.klassis. Meeldis tunni ülesehitus ja erinevad töövõtted materjali kordamiseks. Väga huvitav oli vaba-ala meetod, kus sama klassi eri paralleelid said osaleda erinevates tundides(matemaatika,loodusõpetus). See kasvatab õpilastes iseseisvust ja annab kolleegidele võimaluse töötada koos välja huvitavaid õppematerjale.»

Merle Koppel: «6.märtsil 23 külastasime eestikeelset Tartu Kivilinna kooli. Sügava mulje jättis kooli sümboolika: värvilised pusad, kooli temaatikaga õpilaspäevikud, kalendrid, tekkel, tüdrukutele helesinine sall, poistele lips, lipp. Huvitav, et õpilaspäevikute kaante vormistamiseks toimub konkurss, kus parim võidab.

Üllatatusi oli veelgi: pikad ja lühikesed tunnid, koolipäev algab kell 9.00 ja lastel on võimalik kooli tulla jalgratastega, pikk söögivahetund.

Kahes 7.klasside eesti keele tunnid, mida külastasime, olid töised. Õpilased tegid palju iseseisvat tööd, vajadusel õpetaja aitas. Teemaks olid "Tegusõnade käändelised vormid". Õhkkond rahulik ja sõbralik.

Koolis õpib 170 ukraina last.

Venekeelses Annelinna koolis toimus ümarlaud direktori ja kahe õppealajuhatajaga. Administratsioon rääkis põhjalikult oma koolist. Meiepoolseid küsimusi oli palju. Mõnedele küsimustele, mis on seotud eestikeelsele haridusele üleminekuga, ei osanud ka nemad vastata.

7.märtsil 23 õnnestus kia ka Tartu Hansalinna koolis. Huvitav, et siin on tunni pikkuseks 60 minutit. 5.klassi eesti keele ja kirjanduse tunnis õppis 13 õpilast. Nimelt klass oli jagatud kaheks vastavalt õpilaste töökiiruse järgi. Selliseid klasse nimetatakse "Tempoklassideks". Tunni teemaks oli "Kiusamine". Õpetaja demonstreeris Smart tahvli kasutamist. Õpilased osalesid tunnis aktiivselt.

Üllatas, et selles koolis ei ole koolikella. Õppeprotsess toimib väga hästi.»

Огромная благодарность администрации и нашим коллегам из Таллинна и Тарту за тёплые приёмы, открытость и готовность делиться своим положительным опытом по организации современной образовательной эстоноязычной школьной среды.

Ольга Лучка, участник проекта

Гордимся, что в нашей школе работают такие талантливые педагоги!

Благодаря их таланту, умению вдохновлять и делать мир красивым складывается наш общий успех и процветание! Итак, Татьяна Сонина! Учитель искусства, руководитель школьной театральной студии, профессиональный художник и отзывчивая коллега!

Bioloogia 17 02 23

DISTANTSÕPE
KOOLIBUSS
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused