21 | 03 | 2023

Minu Eestimaa raamatMinu Eestimaa raamat

16.veebruaril toimus Narva Pähklimäe Gümnaasiumis Eesti Vabariigi aastapäevale mõeldud üritus nimetusega „Minu Eestimaa raamat“. Üritus oli mõeldud 6. klasside õpilastele. Meie koolist võtsid osa 6.A klassi õpilased: Alina Kovalkova, Anastasija Iljina, Kira Horst ja Valerija Voinskaja.

Ürituse käigus otsisid õpilased vajalikku infot Eestimaast, voltisid erinevaid raamatu osi, vormistasid oma Eestimaa raamatut ja tutvustasid oma raamatut teistele osalejatele.

Suured tänud õpilastele osalemise eest! 

Eesti keele õpetaja Jelena Jakovleva

Metoodiline paev 1Metoodiline päev 

16. veebruaril toimus metoodiline päev "Õpetajalt - õpetajale", mille käigus Kesklinna Gümnaasiumi õpetajad viisid läbi avatud tunnid kolleegidele, et jagada oma kogemusi aktiivsete õppemeetodite kasutamisest ja õpilaste õppeprotsessi kaasamisest. Tunnid toimusid vene, eesti, inglise keele, bioloogia, matemaatika, füüsika, robootika, kunsti ja käsitöö tundides.

Täname meie lapsi, kes toetasid oma õpetajaid, olid aktiivsed ja väga tublid tundides ning näitasid end toredate, vastutustundlike õppijatena.

Täname meie andekaid õpetajaid, kes meile oma tunde näitasid: Oksana Petrova, Nadežda Burikova, Irina Tõšova, Victoria Duzenko, Anna Jakson, Jevgeni Žigalov, Ljubov Kikkas, Natalia Šubina, Tatjana Sonina, Jelena Skvortsova, Nadežda Dedimova.

Tagasiside alusel saab öelda, et iga "külaline" leidis tunnis midagi kasulikku ja huvitavat, mida ta saab kasutada oma tunnis, sest õppemeetodid olid väga erinevad: SMART-tahvli kasutamine, erinevad õpikeskkonnad, interaktiivsed testid ja harjutused erinevatel teemadel teadmiste kinnistamiseks, digitaalsete vahendite kasutamine tikandite mudelite loomiseks oma joonistustest, sealhulgas mängulised ülesanded ja liikumisharjutused, mida saab rakendada iga õppeaine raames, et lapsed saaksid natuke liikuda.

Tänu kõigile osalejatele, õppealajuhataja Irina Klimko

Metoodiline paev 2Методический день

16 февраля состоялся методический час „Õpetajalt – õpetajale“, в рамках которого учителя Кесклиннаской гимназии провели открытые уроки для своих коллег с целью поделиться опытом использования активных методов работы на уроке, вовлечения учащихся в учебный процесс. Уроки состоялись по русскому, эстонскому, английскому языкам, по биологии, математике, физике, роботике, искусству и труду
Большое спасибо нашим замечательным детям, которые поддержали своих учителей, были активными и очень деловыми на уроках, показали себя взрослыми, ответственными учениками.
Благодарим наших замечательных учителей, показавших свои уроки:
Оксану Петрову, Надежду Бурикову, Ирину Тышову, Викторию Дузенко, Анну Яксон, Евгения Жигалова, Любовь Киккас, Наталью Шубину, Татьяну Сонину, Елену Скворцову, Надежду Дедимову.

Судя по обратной связи, каждый «гость» нашел в уроке для себя полезное и интересное, что сам сможет использовать на своих уроках, т.к. методы учителей были самые разнообразные: использование СМАРТ-доски, различных учебных сред, интерактивных тестов и упражнений для закрепления знаний по самым разным предметам, использование дигитальных средств для создания макетов вышивки по собственным рисункам, в том числе игровые задания и упражнения на движение, которые можно применить на любом уроке, чтобы дети смогли немного подвигаться и размяться от долгого сидения в течение учебного дня. Фотографии наших героев дня:

С благодарностью ко всем участникам, завуч Ирина Климко

Tore talvepaevTore talvepäev 

17.veebruaril oli vahva ja ilus talvepäev. 2.e, 3.e ja 4.e keelekümblusklassid külastasid Alutaguse seiklusparki. Nii lapsed, kui ka õpetajad veetsid aktiivselt ja lõbusalt aega koos. Kõik sõitsid tuubidega ja liikusid värskes õhus. See põnev seiklus meeldis väga ja tahaks loota, et järgmisel talvel saab seda korrata! 

Õpetajad: Oksana Petrova (2.e klass), Arina Berestova (3.e klass) ja Jekaterina Kurvits (4.e klass).

 

Поздравляем участников и победителей VIII Республиканского конкурса по русскому языку и литературе для 5-х - 8-х классов

Ученики нашей гимназии успешно участвовали в республиканском конкурсе знатоков русского языка и литературы и показали прекрасные результаты:

5 классы
Игнатова Александра 37 баллов VI место
Логинов Марк 34 балла VIII место

6 классы
Леванидов Елисей 48 баллов VIII место
Худяков Артём 44 балла IX место
Этих ребят готовила к конкурсу Диана Шанина, за что мы сердечно благодарим педагога.

7 классы
Пидвысоцки Анастасия 89 баллов I место
Благодарим учителя, подготовившего победительницу: Наталья Николаевская.

8 классы
Герасимов Евгений 83 балла II место
Учитель Чистякова Наталья

Ребята, вы огромные молодцы, мы гордимся вами!

Arenguvestlused kooliõpilastele - kasu ja huviga!

Meie kooli õpetajatele on korraldatud koolitus, kuidas pidada arenguvestlusi nii, et need arvestaksid õpilase huve ja vajadusi, õpilase arenguliste iseärasustega ning et vestlus oleks kasulik ja huvitav. Õpetajatel oli palju rühmatööd. Nad töötasid iseseisvalt välja, mis on arenguvestluse eesmärk, millised on arenguvestluses osalejate ootused ja kuidas tõsta õpilase enesehinnangut ning kuidas muuta vestluse tulemus positiivseks. Tähelepanu pöörati ka sellele, millised sõnad või teod võivad arenguvestlust kahjustada või rikkuda ning milliseid levinumaid vigu võib ette tulla. Õpetajatele tutvustati ka erinevaid vorme ja meetodeid arenguvestluste läbiviimiseks, et vestlus oleks pigem kaasahaarav kui rutiinne tegevus.

Koolituse lõpus tegid õpetajad praktilise töö. Oli vaja demonstreerida 3 tüüpi vestlust - huvitav ja õpilase arengu jaoks kasulik, korrektne, kuid igav ja suure hulga rikkumistega.

Igav vestlus ei olnud üldse igav! Õpetajad said ülesandega mitte ainult suurepäraselt hakkama, vaid näitasid üles ka kunstilisi andeid. Naeru sai palju ja õpetajad ise nautisid „minietendusi”.

Pole kahtlust, et see koolitus oli meie õpetajatele väga kasulik.

Anna Zubova, koolitaja

Õppenõukogu istung

Õppenõukogu toimub 27.veebruaril kell 10.00 aulas

1. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (eestikeelsele õppele ülemineku kohta, tunnijaotusplaan 2023/2024.õa).

2. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

 

Vorkpall tud 13 02 20232 место в соревнованиях по волейболу!

Поздравляем команду девочек Кесклиннаской гимназии, занявших 2 место в соревнованиях по волейболу среди школ города Нарва.

Состав команды:
Лобецкая Маша, Кодочигова Лера, Малухина Кристина, Лукач Катя, Пекконен Люба, Савченко Мария, Хейсуленко Ирина, Бегунова Милана.

Учитель физкультуры Марина Бондарь

DISTANTSÕPE
KOOLIBUSS
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused