23 | 02 | 2024
Üldhariduse valdkonna õigusaktid
http://www.hm.ee/index.php?042066

Eesti keele ja eestikeelse õpetamise toetamine

Keeleklikk
EFANT
Eesti-Vene-Eesti sõnastik
Eesti keele süntesaator
FiloSoft
Keeleveeb
[EVS] Eesti-vene sõnaraamat

Virtuaalraamatukogu

Sõnastikud ja tõlgid:
Справочно-информационный портал Gramota.ru
Tõlk "Prompts online"
Online tõlk
ABBYY Lingvo sõnastik Online
Inglise-vene-inglise, Saksa-vene-saksa Prantsuse-vene- prantsuse, Itaalia-vene –itaalia sõnastik
Eesti-Vene-Eesti sõnastik
Infotehnoloogia sõnastik
Yandex sõnastikud
Vene keele sõnastik
Sõnastikud ja entsüklopeediad

Narva koolid:
http://narva.ee/ee/linnakodanikule/haridus/koolid_ja_gumnaasiumid

Lapsevanemale (ettevalmistus kooliks):
http://www.magichild.ru/Zan/podgot_k_sch.shtml
http://sibmama.ru/index.php?p=shkola_gotov
http://www.neroli.ru/articles/obuchenie_v_shkole/help4.html

Õppematerjalid, metoodika, õpetamine:
LAK-õpe
WIRIS - veebipõhine arvutialgebra süsteem
Sheppard Software
Purpose Games
Wordle
ESL Lesson Plans, Printables, Games, Materials for Teaching English
Ajalooline Elektroni raamatukogu
Tiigrihüppe Sihtasutus
Kursused TeachPro online
Klassiõpetajate virtuaalne kogukond
Koolielu
Koolielu. Õpetajate kodulehtede server. (Õppematerjalid)
E-KOOL
Tartu Ülikool Teaduskool
Narva linna ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute tegevus
Merlecons. Koolitus ja konsultatsioon
Elektroniraamatukogu "Aldebaran"
Pedagoogilise idee festival "Avatud õppetund"
SoftPortal / Download / Tarkvara / Haridus
Referaadid vene keeles
5ballov.ru
Õpetajate leht
Graafikute ehitamise programm (Advanced Grapher)
Distantharidus
Raamatukogu e-kujul
Lobzik - tööõpetus
EUCIP. Infosüsteemi kasutamine ja juhtimine.
EUCIP. Infosüsteemi hankimine, arendus ja teostamine.
EUCIP. Infosüsteemi haldus ja tugi.
Bioloogia õpik - 1. osa
Bioloogia õpik - 2. osa
Pragrammeerimine õpik Python
Всё о Python
Электронный задачник по программированию
Ankeet

Bioloogiatest nr.1 - 9.klass
Bioloogiatest nr.2 - 9.klass
Bioloogiatest nr.3 - 9 klass
Bioloogiatest nr.4 - 9 klass
Bioloogiatest nr.5 - 9 klass
Bioloogiatest nr.6 - 9 klass
Bioloogiatest nr.7 - 9.klass
Bioloogiatest nr.8 - 9.klass

Atlasnet Keelekeskus. Info projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetatavad tegevused"
Школа Atlasnet и проект "Мероприятия, поддерживающие сплочение в обществе Эстонии"