28 | 05 | 2024

"Learn more than a language"

Projekti raames korraldatakse mitteformaalne õppeprogramm Bournemouth linnas (Inglismaa) ajavahemikul 24.11. - 01.12.2019.a Narva Kesklinna Gümnaasiumi 10 õpilase jaoks (7. klass). Ühe nädala jooksul elavad meie õpilased inglise peredes, õpivad inglise keelt erinevate tegevuste abil, tutvuvad Inglismaa kultuuriga ja suhtlevad oma vanuste lastega. Projekti koostööpartneriks Eestis on Narva Vanalinna Riigikool, kus toimub projekti tulemuste levitamine.

Projekt on toetatud ESF meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ raames.

    Keeleprojekt 2   Keeleprojekt 3   Keeleprojekt 4   Keeleprojekt 5