25 | 06 | 2024

Uus võimalus digitaalpädevuse arendamiseks

Tänu Keskkonnaametile 1.k klassi õpilased said uue võimaluse oma digitaalpädevuse arendamiseks. Loodusõpetuse tunnis me tutvusime uue põlvkonna õppevahendiga – digitaal pliiatsiga, mida kasutasime Keskkonnaametist laenatud õppemängu LOTTE LOODUSMÄNG mängides.

Huvipakkuvad küsimused Eesti loodusest, mis seekord esitas „imeline rääkiv pliiats" mitte õpetaja, äratasid lastes soovi mängida veel ja veel. Eriti põnevam oli see, et pliiats „rääkis" laste multifilmi „Lotte Leiutajateküla" peategelase Lotte häälega. Värvirikkad pildid ja digitaal pliiatsiga tegutsemine haaras lapsi töösse nii, et neile ei tulnud isegi pähe, et tegemine on õppeprotsessiga, sest õppisime mängides.

Õpetaja Irina Tõšova