20 | 06 | 2021

ÕPPENÕUKOGU

2. juunil 2017.a toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal
Toimumise aeg: 13.00-15.00

Päevakava:

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamine.
3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

Anna Zubova, kooli direktor

DISTANTSÕPE
Tunnid
1.kl. vastuvõtt
10.kl. vastuvõtt
Psühholoogi soovitused
Põhikooli lõpetajale
Gümnaasiumi lõpetajale
Kuulutused