20 | 06 | 2021

Õnnitleme võidu puhul bioloogiaolümpiaadil!

Mais toimunud bioloogiaolümpiaadi vabariiklikul turniiril sattus meie kooli 9.a klassi õpilane Alina Lerner võitjate esikümnesse (8.koht)!

Õnnitleme Alinat ja tema õpetajat Tatjana Sedovat! Soovime ka edaspidi edu loodusteaduse valdkonnas!

http://www.teaduskool.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=7686/tulemused.pdf

Поздравляем с победой на олимпиаде по биологии!

На состоявшейся в мае республиканском туре олимпиады по биологии, наша ученица 9а класса - Алина Лернер вошла в число первых десяти победителей (8 место)!

Поздравляем Алину и её учителя Седову Татьяну Игоревну! Желаем дальнейших успехов в естественнонаучной области!