20 | 06 | 2021

Mäng jaamades „Meie Narva"

Neljapäeval, 15. mail, mina ja minu klassikaaslaste rühm, kuhu kuulusid Alesja Aleksejeva, Maria Djuna, Aleksei Golubev, Daniil Luzjanin ja Rudolf Maununen, osales integreeritud jaamade mängus „Meie Narva", kus saime esimese koha! Mäng osutus väga huvitavaks ja õpetlikuks, selle mõtlesid välja ja viisid läbi meie linna koolide õpetajad. Mänguks ettevalmistuse käigus me saime teada palju uut, näiteks Narva bastionide ajaloost, vanalinna tänavate nimedest, Narva jõe geograafilistest eripärasustest, Narva looduse eripärasusest. Leidsime huvitavat infot Narva linnas toimuvast rahvusvahelisest Chopini konkursist, ja palju muud. Samuti õppisime töötama meeskonnas, orienteeruma kaardi järgi, kasutama navigaatorit ja Google kaarte, ja mis kõige tähtsam – armastama meie linna ja tundma huvi selle vastu. Ma arvan, et kui me poleks valmistunud nii hästi ja pöördunud küsimustega Tatjana Sedova ja Jelena Krupina poole, siis vaevalt me oleks saavutanud edu. Täname neid abi eest.

Eraldi tahaksime avaldada tänu koordinaatoritele ja juhendajatele sellise põneva mängu eest! Aga ka meie klassijuhatajale Vlada Avramenkole, kes pakkus võimalust osaleda sellises ürituses.

8.a klassi õpilane Inga Donskis

Игра по станциям «Наша Нарва»

В четверг 15 мая я и группа моих одноклассников, в которую входили Алеся Алексеева, Мария Дюна, Алексей Голубев, Даниил Лузянин и Рудольф Маунунен, приняли участие в интегрированной игре по станциям «Наша Нарва», в которой заняли первое место! Игра оказалась очень интересной и познавательной, её придумали и провели учителя из школ нашего города. В ходе подготовки к игре мы узнали для себя много нового, например, историю нарвских бастионов, названия улиц старого города, географические особенности реки Нарва, особенности природы Нарвы. Нашли интересную информацию о международном конкурсе Шопена, проводимом у нас в Нарве, и многое другое. Также мы многому научились: работать в команде, ориентироваться по карте, использовать навигатора и карт Google, а самое главное – любить наш город и интересоваться им. Я думаю, что если бы мы не готовились так тщательно и не обращались бы с вопросами к нашим учителям Седовой Татьяне Игоревне и Крупиной Елене Александровне, то вряд ли одержали бы победу. Спасибо им за помощь. Хотелось бы выразить отдельную благодарность координаторам и руководителям за такую занимательную игру! А так же и нашему классному руководителю Владе Вячеславовне, которая предложила нам поучаствовать в таком мероприятии.

Ученица 8А класса Инга Донскис