12 | 05 | 2021

Наша гордость! Отличники года - Meie uhkus. Oivikute nimekiri

2013/2014. õppeaasta tulemuste põhjal lõpetas kooli suurepäraselt 105 õpilast. Kõige rohkem viielisi õpib I kooliastmes. Täname õpilasi suurepärase edu, suure tahtejõu ning õpihimu eest! Soovime võitu ka edaspidi!

Suur tänu lastevanematele ja õpetajatele toetuse ja abi eest!

По итогам 2013/2014 учебного года школу блестяще окончили 105 учеников. Больше всего отличников учится на 1 ступени обучения. Благодарим учеников за отличные успехи, большую силу воли и интерес к учёбе! Желаем дальнейших побед!
Большое спасибо родителям и педагогам за поддержу и помощь!

Narva Kesklinna Gümnaasiumi oivikute nimekiri, kes lõpetasid kooli 2013/2014.õa ainult viitele.

Администрация