12 | 05 | 2021

Kesklinna Gümnaasiumi õpilased Eesti meeskondlikel meistrivõistlustel males

12.-14.09.2014 toimusid Narva Laste Loomemajas aadressil Partisani 2a Eesti Vabariigi meeskondlikud meistrivõistlused males alla 14-aastaste laste seas. Narva Kesklinna Gümnaasium oli esitatud seal kui oma kooli seintes baseeruv Narva MK "Avesta" (Aleksei Garanin, Anastassia Belaja, Julia Larionova, Bronislav Arutjunov, Mari Rubina), aga ka teiste parimate maletajate poolt. Kolmepäevase võitluse tulemusena tuli Eesti meistriks pealinna MK "Kadriorg" ning talle järgnes Narva male lipulaev SK "Maletäht". Lootuserikas on ka see fakt, et korraga mitu meie gümnaasiumi õpilast esines oma meeskondade liidritena ning näitas vabariiklikul tasandil märkimisväärset tulemust: Aleksei Garanin näitas parima tulemuse isiklikus üldarvestuses esilaual tulemusega 5,5 punkti 6-st võimalikest (meeskondlik 6. koht Narva MK "Avesta" ridades) ning Platon Ivanov tuli kolmandaks samal tasemel tulemusega 5 punkti 6-st (meeskondlik 8. koht Narva SK "Kaissa" koosseisus). Narva SK "Maletäht II" poolt võistelnud Anastassia Sinitsõna kogus raskes noorukite konkurentsis võistkondade liidrite seas 1 punkti 6-st, kuid meeskondlikus arvestuses tuli neljandaks. Suurepäraselt esines ka 4.e klassi õpilane Rihard Aga, kes kogus kokku 5 punkti 6-st (parim tulemus 4-l laual isiklikus arvestuses) ning tuli meeskonna arvestuses Eesti hõbemeistriks Narva SK "Maletäht I" koosseisus! Võib tõdeda, et teistel meie maletajatel on veel palju arenemisruumi, kuid töö kiidab tegijat! Tänusõnad on ka meie treenerile Mihhail Tereštšukile. Lisainfo võib leida - www.maleliit.ee ja www.maletaht.ee

Учащиеся Кесклиннаской гимназии на командном первенстве Эстонии по шахматам

12-14.09.2014 в Нарвском детском доме творчества по ул. Партизани 2а состоялось командное первенство Эстонии в возрастной категории до 14 лет. Нарвская Кесклиннаская гимназия была представлена на нем как базирующимся в своих стенах Нарвским ШК "Авеста" (Алексей Гаранин, Анастасия Белая, Юлия Ларионова, Бронислав Арутюнов, Мари Рубина), так и другими лучшими своими шахматистами. В трехдневных сражениях чемпионом Эстонии стал столичный клуб ШК "Кадриорг" и за ним следовал нарвcкий шахматный флагман СК "Малетяхт". Обнадеживающим является тот факт, что сразу несколько наших учащихся выступали в роли лидеров своих команд и показали достойный результат на республиканском уровне: Алексей Гаранин показал лучший результат на 1 доске в общем личном зачете, набрав 5,5 очков из 6 возможных (общекомандное 6 место в рядах Нарвского ШК "Авеста") и Платон Иванов стал третьем на том же уровне с результатом 5 из 6 (в составе Нарвского СК "Каисса" - 8 общекомандное место). Соревновавшаяся среди лидеров команд в составе Нарвского СК "Малетяхт II" в тяжелой юношеской конкуренции Анастасия Синицына набрала 1 очко из 6, но в командном первенстве стала четвертой. Прекрасно выступил и учащийся 4е класса Рихард Ага, который набрал 5 очков из 6 (лучший результат на 4 доске в личном зачете) и стал в командном зачете серебряным призером Эстонии в составе Нарвского СК "Малетяхт I". Следует признать, что остальным членам команды еще есть над чем поработать, однако этот труд себя оправдывает! Слова благодарности и нашему тренеру Михаилу Терещуку. Дополнительная информация: www.maleliit.ee и www.maletaht.ee