12 | 05 | 2021

Euroopa keelte päev Narva Kesklinna Gümnaasiumis

26. septembril Euroopas tähistati Euroopa keelte päeva. Ka meie gümnaasium ei saanud sellest sündmusest mööda minna. Sellel päeval olid kooli seinad kaunistatud laste loominguliste töödega, mis olid pühendatud Euroopa keeltele ja sümbolitele. Vahetundides võtsid erinevate klasside õpilased osa vikoriinidest, vastates kavalatele küsimustele Euroopa maadest ja rahvastest. Aga vanemad õpilased gümnaasiumiklassidest näitasid sel päeval enda erudeeritust mängides intellektuaalset mängu „Mis? Kus? Millal?". Tulemusega 5:6 võitis mängu 12.A klassi võistkond. Õnnitleme võitjaid ja täname kõiki osalemise eest  Euroopa keelte päevas!

Võõrkeelte ainesektsioonijuhataja Jelena Žigalova

День Европейских Языков в Нарвской Кесклиннаской гимназии

26 сентября в Европе отмечали День Европейских Языков. Не осталась в стороне и наша гимназия. К этому дню стены школы были оформлены творческими работами ребят, посвящёнными европейским языкам и символам. На переменах ученики разных классов принимали активное участие в викторинах, отвечая на каверзные вопросы о странах и народах Европы. А старшие ребята из гимназических классов блеснули в этот день своей эрудицией, поиграв в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». В игре со счетом 5:6 победила команда 12 А класса. Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в этом европейском празднике языков!

Руководитель Мо учителей иностранных языков Елена Жигалова