17 | 06 | 2021

Õppereis

Viimasel koolipäeval, 17.10.14.a, toimus 4.a, 4.b ja 5.e klasside õppereis Elistvere loomaparki ja Iisaku koduloomuuseumisse. Lapsed tutvusid Eesti looduse ja metsloomadega ning said teada palju uut nende elukeskkonnast ja hatjumustest. Iisaku muuseumi külastati eesmärgil tutvustada lastele 19.-20. sajandi Eesti kultuuriajalugu ja olmet. Reis läks suurepäraselt – lapsed avastasid enda jaoks palju uut ja said rohkesti positiivseid emotsioone.

Saatjad-õpetajad: Oksana Garmašova (4.b), Maria Jaksina (5.e) ja Jevgeni Žigalov (4.a)

Учебная поездка

В последний учебный день, 17.10.14. среди учеников 4А, 4Б и 5Е классов состоялась учебная поездка в парк диких животных Элиствере и краеведческий музей Иизаку. Ребята познакомились с природой и дикими животными Эстонии и узнали много нового об их среде обитания и повадках. Цель посящения музея Иизаку была показать детям историю культуры и быта Эстонии на протяжении 19-го и 20-го веков.
Поездка прошла отлично - ребята открыли для себя много нового и получили заряд положительных эмоций.

Сопровождающие учителя: Гармашова Оксана (4Б), Мария Яксина (5Е) и Жигалов Евгений (4А)