17 | 06 | 2021

Euroopa pronks

Ajavahemikul 19.-28. oktoober 2014.a toimusid Gruusia päikeselises pealinnas Batumis XXIV Euroopa klassikalise male noorte esivõistlused vanusekategooriates 8 kuni 18 eluaastat. Väga tihedas ja esindusrohkes konkurentsis 45 riigi (föderatsiooni) ja 989 osavõtja seas (kus muuhulgas mängis 1 suurmeister, 14 rahvusvahelist meistrit ja 69 FIDE meistrit) saavutas Eesti 12-liikmeline maledelegatsioon medalivõistluses kõrgema 6-nda koha, lastes ette sellised tunnustatud "maleriigid" nagu Venemaa, Azerbaidžan ja Armeenia, kuid jättes selja taha suurfavoriidid Ukrainast, Iisraelist, Gruusiast ja tesitest riikidest. Eesti meeskond näitas mitte ainult head keskmist taset, vaid võitis korraga kaks medalit - kulla kuni 16-aastaste neidude ja pronksi kuni 10-aastaste tüdrukute seas. Selliseid tulemusi ei ole meie riigis olnud 1983/1985. aastast, kui Euroopa ja maailmameistrivõistlustel mängisid legendaarsed suurmeistrid Jaan Ehlvest ja Lembit Oll. Tuleb märkida, et need kaks medalit on ülim ja ainukene Skandinaavia ning Baltiriikide saavutus sellel turniiril!

Eriti meeldiv on see, et uue Tallinnast pärit Euroopa malekuninganna Mai Narva kõrval näitas väga küpset ja taktiliselt teravat mängu ka Narva Kesklinna Gümnaasiumi 4.a klassi õpilane Anastassia Sinitsõna, kes sai Euroopa pronksi!

Läbides enesekindlalt kogu turniiri distantsi (73 osavõtjat, 9 vooru), oli Nastja alati liidrite seas, võitles võrdväärselt teiste riikide, Euroopa ja maailma tunnustatud meistritega, mängis kompromissitult ja juhtis maleturniiris kuni viimase partiini, näidates Eesti delegatsioonis parimat tulemust ning säilitas suurepärased võimalused esikoha saavutamiseks. Maksimalism ja kaotus viimases voorus viisid teise koha jagamiseni tulemusega 7 punkti 9-st võimalikust ning koefitsiendi tõttu Nastja sai Euroopa pronksi. Seni on see parim Narva noorte maletajate esinemine viimase mitme aastakümne jooksul. Meeldiva lisana Nastja karikale ja diplomile oli ka eriauhind - digitaalne kaamera "Sony". Enamus Anastassia partiisid vääris rahvusvahelist online-ülekannet kogu maailmas, neid uurisid muuhulgas ka tuntumad eesti maleanalüütikud, kes ennustavad Anastassiale suurt maletulevikku (www.eestimale.ee/artiklid/ular/2014). Tõepoolest, see on parim kingitus Paul Keresele, kelle 100. sünniaastat me tähistame 2016.aasta alguses.

Ilmtingimata tahaks soovida jätkata Anastassial samas mängutempos, teha tulemuslikult tööd, saavutada uut kuulsuse haripunkti. Ja seda eriti Euroopa kiir- ja välkmale meistrivõistluste eel, mis toimuvad Tallinnas 12.-17. novembril 2014.aastal. Tihedas konkurentsis 13 riigi ja 308 osavõitja vahel demonstreerivad sel korral oma võimeid peale Anastassia (GU10) ka teised Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilased, aga nimelt: Oleg Nikulin (BU18), Aleksei Garanin (BU14), Jaan-Platon Ivanov (BU14), Mari Rubina (GU10), Rihard Aga (BU10). Kõigile neile me soovime edu ning elame oma õpilastele kaasa!

Vladimir Žavoronkov
Narva Kesklinna Gümnaasiumi maleringi juht

Täiendav info: www.maleliit.ee, www.eestimale.ee, www.maletaht.ee, www.e2e4.ge

Бронза чемпионата Европы по шахматам

С 19 по 28 октября 2014 года в столице солнечной Аджарии г.Батуми (Грузия) прошел XXIV чемпионат Европы по классическим шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях от 8 до 18 лет. В очень тесной и представительной конкуренции - 45 стран (федераций) и 989 участников, среди которых играли 1 гроссмейстер, 14 международных мастеров и 69 мастеров ФИДЕ), - делегация Эстонии в количестве 12 человек в медальном зачете заняла высокое 6 место, пропустив вперед такие признанные "шахматные державы", как Россия, Азербайджан и Армения, но обойдя не меньших фаворитов из Украины, Израиля, Грузии и др. Сборной Эстонии удалось показать не только хороший средний результат, но и завоевать две медали - золотую в 16-летней и бронзовую в 10-летней категории у девушек, чего не случалось в нашей республике с 1983 - 1985 годов, когда на чемпионатах Европы и Мира выступали легендарные гроссмейстеры Яан Эльвест и Лембит Олль. Следует отметить, что эти две медали явились высшим и единственным достижением всех Балтийских и Скандинавских стран на этом чемпионате!

Особенно приятно, что наряду с новой чемпионкой Европы Май Нарва из Таллинна, удивительно зрелую и тактически острую игру продемонстрировала и ученица 4а класса Нарвской Кесклиннаской гимназии Анастасия Синицына, завоевавшая 3 место! Пройдя очень уверенно всю дистанцию турнира (73 участницы, 9 туров), Настя постоянно находилась в группе лидеров, на равных боролась с чемпионками признанных шахматных стран, Европы и Мира, играла бескомпромиссно и лидировала перед последней партией, имея лучший результат во всей Эстонской сборной и все шансы на золотую медаль. Максимализм и поражение в последнем туре привели к дележу 2-го места с результатом 7 очков из 9 возможных, и Настя по коэффициенту стала бронзовым призером чемпионата Европы, что является, конечно, лучшим выступлением юных нарвских шахматистов за последние несколько десятков лет. Приятным дополнением к кубку и диплому Насти явился и специальный приз организаторов - цифровая камера "Sony". Большинство партий Анастасии удостоились международной онлайн-трансляции по всему миру, стали предметом изучения ведущих эстонских аналитиков, сулящих нашей юной спортсменке большое шахматное будущее (www.eestimale.ee/artiklid/ular/2014). Действительно, лучшего подарка на грядущее столетие со дня рождения Пауля Кереса трудно придумать.

Безусловно, хочется пожелать Анастасии не снижать темп, плодотворно работать, покорять все новые вершины, особенно в преддверии Европейского чемпионата по скоростным шахматам и блицу, который состоится в Таллинне с 12 по 17 ноября 2014 года. В тесной конкуренции 13 стран и 308 участников будут демонстрировать свои способности, помимо Анастасии Синицыной (GU10), и другие ученики Нарвской Кесклиннаской гимназии: Никулин Олег (BU18), Гаранин Алексей (BU14), Иванов Платон-Яан (BU14), Мари Рубина (GU10), Рихард Ага (BU10). Всем им желаем успехов, новых тактических побед. Мы болеем за вас, наши дети!

Vladimir Žavoronkov
Narva Kesklinna Gümnaasiumi maleringi juht

Дополнительная информация: www.maleliit.ee, www.eestimale.ee, www.maletaht.ee, www.e2e4.ge

Nastja Chess Nastja Chess 13 Nastja Chess 14

Nastja Chess 17