17 | 06 | 2021

Õpime mängides!

I õppeveerandi viimasel päeval, 17. oktoobril, toimus traditsiooniline matemaatiline mäng 5. klassides. 5.a ja 5.b klasside õpilased sõitsid „Lõbusa matemaatilise rongiga". Neid abistaid sellel põneval reisil 9.b klassi õpilased. Iga rongi marsruut läbis „Mõistata", „Mängi", „Ristsõna",  „Luule" jaamad ja „Loogilise" teelahkme. Kõige lihtsamateks osutusid ülesanded „Ristsõna" jaamas, kõige üllatavamateks ja seepärast kõige raskemateks „Luule" jaamas. „Mängu" peatuses üritasid võistkondade osalised panna põnevusega kildudest (loomulikul ohutust paberist) kokku kaks tähte – P ja T, kuid mitte kõik tulid sellega suurepäraselt toime. Kuid see-eest mõistavad nüüd viienda klassi õpilased suurepäraselt, kui kannatlik ja meelekindel oli Kai, kes ladus Lumekuninganna käsul välja sõna „Igavik".

Nagu igas võistluses olid ka meil võitjad, kuid magusaid auhindu said absoluutselt kõik osavõtjad.

Учимся в игре!

В последний день 1 четверти, 17 октября, традиционно прошла математическая игра в 5-х классах. На «Веселом математическом поезде» прокатились ученики 5а и 5б классов, а помогали им в этом увлекательном путешествии учащиеся 9б класса. Маршрут каждого состава проходил через станции «Угадай-ка», «Игровая», «Кроссвордная», «Поэтическая» и разъезд «Логический». Самыми простыми оказались задания станции «Кроссвордная», а самыми неожиданными, и поэтому сложными, на станции «Поэтической». На остановке «Игровой» участники команд с увлечением пытались из осколков (конечно, безопасной бумаги) собрать две буквы П и Т, но не у всех это получилось отлично. Зато пятиклассники теперь хорошо понимают, каким терпением и упорством обладал Кай, который по заданию Снежной Королевы выкладывал слово «Вечность».

Конечно, как в любом соревновании, и на нашем уроке были победители, но сладкие призы достались абсолютно всем.