20 | 06 | 2021

Kohtumine ajakirja „Täheke" toimetajaga

5. novembril 2.а, 2.b, 2.с klasside õpilased käisid linnaraamatukogus kohtumisel ajakirja „Täheke" toimetajaga. Ilona Martson tutvustas lastele ajakirja elektroonilist versiooni. Lapsed kuulasid huviga teoste ilmekat esitamist, mängisid heameelega, vastasid aktiivselt küsimustele. Igaüks sai kingituseks ajakirja ja magusa kommi.

Teiste klasside klassijuhatajad

Встреча с редактором журнала „Täheke"

5 ноября ученики 2а, 2в, 2с классов были в городской библиотеке на встрече с редактором журнала „Täheke". Илона Мартсон познакомила ребят с электронной версией журнала. Дети с интересом слушали выразительное чтение произведений, с увлечением играли, активно отвечали на вопросы. Каждый получил в подарок журнал и сладкую конфету.

Классные руководители вторых классов.