20 | 06 | 2021

Liiderlus EV ühiskonnaõpetuse meistrivõistlustel

Selle aasta augustist toimuvatel Eesti ühiskonnaõpetuse meistrivõistlustel, mida viiakse traditsiooniliselt läbi alates 2004. aastast juba 12. korda interneti ressursil www.tuulberg.ee/mv, võttis Narva Kesklinna gümnaasiumi 8.e klassi õpilane Indrek Nõmm rühmas liiderluse enda kätesse koos Tartu Ülikooli tudengi ja Tallinna Prantsuse lütseumi gümnasistiga juba pärast võistluste esimese poole läbimist viktoriini vormis.

Ägedas konkurentsis 131 inimese vahel (kaasa arvatud tudengid ja gümnaasiumide õpilased) õnnestus tal täiesti täpselt ennustada mitte ainult vahepealsed USA senatisse valimise tulemused, selgitada välja tööpuuduse taseme Eestis kolmandas kvartalis, vastata ka reale kiuslikele küsimustele, vaid ka suurendada oma esialgset kapitali sellel ressursil 80 korda!

Tuleb märkida, et esimest korda on nendel eestikeelsetel võistlustel esindatud kohe 3 osalejat Narvast, kelle seas on kaks meie kooli õpilast – varem mainitud Indrek Nõmm ja 10.a klassi õpilane Aleksandr Šapošnikov, kes asub praegu veel turniiritabeli keskel.

Selle aasta 1. detsembril algab teine ja lõplik voor, kus õpilased näitavad 4 kuu jooksul oma maakleritegevuse oskusi börsi valdkonnas, opereerides saadud finantskapitaliga rahvusvahelisel tooraineturul, aktiivide ja väärtpaberite turul.

31. märtsil tehakse edukate börsitehingute tulemuste põhjal võistluste lõplikud kokkuvõtted.

Vladimir Žavoronkov
Ühiskonnaõpetuse õpetaja

Лидерство в чемпионате Эстонии по обществоведению

На проходящем с августа этого года чемпионате Эстонии по обществоведению, проводящемся традиционно с 2004 года уже в 12 раз на интернет-ресурсе www.tuulberg.ee/mv, после прохождения первой половины соревнований в форме викторины уверенное лидерство в группе со студентом Тартуского университета и гимназистом Таллиннского Французского лицея захватил учащийся 8е класса Нарвской Кесклиннаской гимназии Индрек Нымм. В острой конкуренции среди 131 человека (включая студентов и учащихся гимназий) ему удалось совершенно точно предсказать не только итоги промежуточных выборов в сенат США, выявить уровень безработицы в Эстонии в 3 квартале и ответить на еще целый ряд каверзных вопросов, но и увеличить свой первоначальный финансовый капитал на этом ресурсе в 80 раз! Надо отметить, что, пожалуй, впервые на этих эстоноязычных соревнованиях Нарва представлена сразу 3 участниками, среди которых двое наших учащихся - уже упомянутый Индрек Нымм и учащийся 10а класса Александр Шапошников, расположившийся пока в середине турнирной таблицы. С 1 декабря этого года начинается второй и заключительный этап соревнований, в котором участники на протяжении 4 месяцев будут показывать свои навыки маклерской деятельности в биржевой сфере, оперируя полученным финансовым капиталом на международном рынке сырья, активов и ценных бумаг. 31 марта по результатам успешности биржевых торгов будут подведены окончательные итоги соревнований.
Дополнительная информация: http://tuulberg.ee/mv/

Vladimir Žavoronkov
Ühiskonnaõpetuse õpetaja