20 | 06 | 2021

Ohutuse aabits „Tuli ei andesta vigu!"

13. novembril 1.a klassi õpilased koos klassijuhatajaga käisid külas lasteaias „Kakuke". Esimese klassi õpilased kutsuti ühisüritusele „Tuli ei andesta vigu!".

Lastele tulid külla tegelased Smešarikute maalt – kärsitu Kroš, arukas Siil ja kena notsu Njuša. Koos lastega multifilmi tegelased kordasid ja kinnistasid teadmisi ohtlikest olukordadest, tulekahju tekkimise põhjustest ja käitumisreeglitest tulekahju korral. Õpilased said teada, millal on tuli meile sõbraks ja abiliseks, aga millal võib olla ohtlikuks vaenlaseks. Multifilmi tegelased õpetasid lapsi, kuidas tuleb õigesti tegutseda tulekahju korral. Esimese klassi õpilased ja koolieelikud mõistatasid temaatilisi mõistatusi, laulsid tšastuškasid, vaatasid multifilmi, tantsisid, võistlesid jõus ja osavuses.

Ürituse lõpus Smešarikute maa tegelased soovisid lastele, et tuli oleks nendele ainult sõbraks.

Täname lasteaia „Kakuke" töötajaid külalislahkuse ja tulemusliku koostöö eest.

1.a klassijuhataja Nadežda Burikova

Азбука безопасности «Огонь ошибок не прощает!»

13 ноября учащиеся 1А класса вместе со своим классным руководителем побывали в гостях в д/с «Kakuke». Первоклассников пригласили на совместное занятие «Огонь ошибок не прощает!».

В гости к ребятам пришли герои из страны Смешариков – непоседливый Крош, рассудительный Ёжик и симпатичная хрюшка Нюша. Вместе с ребятами герои мультфильма повторяли и закрепляли знания об опасных ситуациях, причинах возникновения пожара и правилах поведения при пожаре.Ребята узнали, когда огонь бывает нашим другом и помощником, а когда он может быть опасным врагом. Герои мультфильма учили детей правильным действиям в случае пожара. Первоклассники и дошколята отгадывали тематические загадки, пели частушки, смотрели мультфильм, танцевали, соревновались в силе и ловкости.

В завершении мероприятия герои из страны Смешариков пожелали ребятам, чтобы огонь всегда был бы только другом.

Спасибо сотрудникам д/с «Kakuke» за гостеприимство и плодотворное сотрудничество.

Надежда Бурикова, классный руководитель 1А класса.