20 | 06 | 2021

Virumaa matemaatikavõistlused

Laupäeval, 15. novembril toimusid Kiviõlis 21. korda traditsioonilised Virumaa matemaatikavõistlused, kuhu tuli kohale 44 võistkonda (4 inimest võistkonnas) kahest maakonnast – Lääne-Virumaalt ja Ida-Virumaalt. Meie vanem võistkond, mille koosseisu kuulusid Artur Veske (12.a), Nikita Konstantinov (11.a), Alina Lerner (11.a) ja Anastassia Umrihhina (10.a), tuli kuue võitja hulka ja sai auhinnalise viienda koha. Tublid!

Õpilasi autasustati diplomite ja kingitustega. 8.-9. klasside neljaliikmeline rühm Rudolf Maunoneni (9.a), Elina Igolkina (9.a), Maksim Ussenko (8.b) ja Pavel Nehhoroševi (8.a) koosseisus esines väärikalt oma alarühmas ja sai 7. koha 26 kahe maakonna koolide seas. Täname õpilasi eduka esinemise eest, pealegi olid kuue õpilase jaoks sellise taseme võistlused esimesed.

Vladislava Avramenko

Вирумааские математические соревнования.

В субботу 15 ноября в Кивиыли уже в двадцать первый раз прошли традиционные Вирумааские математические соревнования, на которые съехались 44 команды (по 4 человека) из школ двух уездов - Ляане-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Наша старшая команда, в состав которой входили Веске Артур (12А), Константинов Никита (11А), Лернер Алина (11А) и Умрихина Анастасия (10А), вошла в шестёрку победителей и заняла пятое призовое место. Молодцы!

Ребята были награждены дипломами и подарками. Четвёрка из команды 8-9 классов в составе Маунунена Рудольфа (9А), Иголкиной Элины (9А), Усенко Максима (8В) и Нехорошева Павла (8А) достойно выступили в своей подгруппе, заняв 7 место среди 26 команд из других школ двух уездов. Благогдарим ребят за успешное выступление, тем более для шестерых из них соревнования такого уровня были первыми.

Владислава Авраменко