20 | 06 | 2021

Matematika 6Matemaatika õpiku lehekülgedel

Kolmapäeval, 19. novembril toimus 7 tunni ajal kooli matemaatiline mäng jaamades 6.a, 6.b, 6.c ja 6.e klassi õpilastele. Õpilased pidid külastama 4 erinevat jaama: Loogilist (mõistatada reebuseid), Muusikalis-lingvistilist (tuletada meelde laule, vanasõnu ja kõnekäände, mis sisaldavad arve), Geomeetrilist (pulgakeste ümberpaigutamine geomeetriliste kujundite saamiseks) ja Ristsõnalist (lahendada ristsõna matemaatika mõiste kohta).

Mängu tulemuste põhjal sai kõige rohkem punkte 6.e klassi võistkond (Foto 1) ja saavutas selles mängus I koha. Teise koha sai punktide tulemuste põhjal 6.b klassi võistkond (Foto 2) ja kolmanda koha 6.a klassi võistkond (Foto 3).
Mängu korraldas ja viis läbi matemaatikaõpetaja Jana Kirs, teda abistas 4 õpilast 9.a klassist ja matemaatikaõpetaja Vladislava Avramenko.

Täname kõiki mängus osalemise eest.

За страницами учебника математики

В среду 19 ноября на 7-ом уроке состоялась школьная математическая игра по станциям для учеников 6А, 6В, 6С и 6Е классов. Участники должны были посетить 4 разных станции: Логическую (отгадать ребусы), Музыкально-лингвистическую (вспомнить песни, пословицы и поговорки в которых есть числа), Геометрическую (переставлять палочки для получения геометрических фигур) и Кроссвордную (разгадать кроссворд из математических понятий).

В результате игры больше всех баллов набрала команда 6Е класса (первое фото) и получила 1 место в этой игре. Второе место по результатам баллов было у команды 6В класса (второе фото) и третье - у команды 6А класса (третье фото).
Игру организовала и провела учительница математики Кирс Яана Хансовна, её помощниками были 4 учащихся 9А класса и учительница математики Авраменко Владислава Вячеславна.

Спасибо всем за участие в этой игре.

Matematika-6    Matematika 6