24 | 07 | 2024

Külaline Palestiinast

4. detsembril inglise keele õpetaja Deniss Tšertov kutsus gümnaasiumisse külla volontääri Palestiinast. Volontääriks osutus kena neiu nimega Lamiis. Positiivset tagasisidet võivad kõige paremini edasi anda projekti vahetud osalised, kelleks olid 9.e, 8.a ja 8.e klassi õpilased:
„Ma sain teada, kuidas elavad pered Palestiinas. See üllatas mind väga. Sain teada Lamiisist, tema huvidest".
„Sain teada, et Palestiinas on võrreldes Eestiga väga suur rahvaarv. Ma kuulsin ehtsat araabia kõnet".
„Kõige rohkem meeldis, et õhkkond oli väga meeldiv ja sõbralik. Kahjuks meil oli väga vähe aega suhtlemiseks külalisega".
„Ma sain aru, et mõista inglise keelt kõnelevat välismaalast on küllaltki kerge. Sellised kohtumised aitavad laiendada meie silmaringi, tugevdada keelelist praktikat ja olla julged suheldes võõramaalastega".

Гостья из Палестины

4 декабря преподаватель английского языка Денис Чертов пригласил в гости в гимназию волонтёра из Палестины. Волонтёром оказалась милая девушка по имени Lamiis. Положительную обратную связь лучше всех могут передать непосредственные участники проекта, ученики 9.Е, 8.А и 8.Е:
«Я узнал о том, как живут семьи в Палестине, что меня сильно удивило, узнал про Lamiis, её увлечениях».
«Я узнал, что в Палестине очень большое население, по сравнению с Эстонией. Я услышал арабскую речь вживую».
«Больше всего мне понравилось то, что атмосфера была очень приятной и дружелюбной. Очень жаль, что у нас было очень мало времени на общение с гостьей».
«Я поняла, что понимать иностранцев, говорящих на английском, достаточно просто. Такие встречи помогают расширить наш кругозор, укрепить языковую практику и не бояться общаться с иностранцами».