24 | 07 | 2024

Välismaalastega suhtlemise kogemus

9. detsembril 9.e, 8.a ja 8.e klassi õpilased kohtusid oma inglise keele tunnis kahe välismaalasest külalisega – prantslase ja hispaanlasega. Pärast 15 minutilist vestlust-tutvust mängisid õpilased, jagunedes kahte rühma, tunni lõpuni mängu Alias inglise keeles. Projektis osalejate tagasiside oli väga positiivne. Külalised märkisid ära, et meie gümnaasiumi õpilased valdavad väga hästi inglise keelt (võrreldes õpilastega teistest koolidest, mida nad külastasid). Aga mida ütlesid õpilased:

Kõige rohkem mulle meeldis see, et tund möödus lõbusalt ja lustakalt. Meeldis väga mängida Aliast inglise keeles. On meeldiv, et meie tundi külastasid nii lahked ja lõbusad külalised."
"Sellised tunnid abistavad kõne täiustamises ja teiste inimeste mõistmises!"
"Selles tunnis oli palju suhtlust ja praktikat välismaalastest külalistega, huvitav oli kuulata nende kõnet emakeeles."
"Ma sain inglise keeles mõtlemise kogemuse osaliseks."
"Ma sain teada meie külaliste rahvus- ja lemmiktoitudest. Sain teada, et Madridi rahvaarv moodustab 6 miljonit inimest."
"Ja muidugi suur tänu õpetajale Deniss Tšertovile selle eest, et ta korraldas meie jaoks kohtumised, mis osutusid väga kasulikeks. Ma arvan, et igaüks sai hinnata oma võimeid ja teadmisi."
"Loodan väga, et sellised kohtumised korduvad veel palju kordi!"

Опыт общения с иностранцами

9 декабря ученики 9.Е, 8.А и 8.Е встретили двух иностранных гостей - француза и испанку - на своём уроке английского. После 15 минутного разговора-знакомства, ребята играли в игру Alias на английском до конца урока, разделившись на 2 группы. Обратная связь от участников проекта была очень позитивная. Гости отметили очень хорошее владение английским языком учеников нашей гимназии (в сравнении с учениками других школ города, которые они посещали). А вот, что сказали ребята:

"Больше всего мне понравилось то, что урок прошел очень весело и забавно. Очень понравилось играть в Alias на английском языке. Приятно, что к нам на урок приходят такие добрые и веселые гости."
"Такие уроки помогают в совершенствовании речи и понимании других людей!"
" На этом занятии с иностранными гостями общения и практики было много, интересно было услышать их речь на родном языке".
"Я получил очередной опыт думания на английском языке"
" Я узнал о национальных и любимых блюдах наших гостей. Я узнал, что население в Мадриде 6 млн. жителей".
"И, конечно же, спасибо огромное учителю, Денису Чертову, за то, что он организовал нам такие встречи, которые оказались очень полезными. Я думаю, каждый смог оценить свои возможности и знания.
"Очень надеюсь, что подобные встречи повторятся еще много раз!"