24 | 07 | 2024

INGLISE KEEL + INTERNET

Inglise keele õpetajate ainesektsioon otsustas esmakordselt (!!!) proovida viia läbi olümpiaadi MOODLE e-keskkonnas. Selleks õpetaja Deniss Tšertov töötas välja olümpiaadi pilootprojekti, mis sisaldas 32 erinevat küsimust, millele 12.detsembril vastas arvutiklassis 10 parimat 4. klassi õpilast. Vaatamata mõningatele tehnilistele takistustele tulid kõik õpilased ülesandega suurepäraselt toime. Lõppkokkuvõttes selgus kolm võitjat: 1.koha sai Marta Muravjova (4.a), 2.koha Anastassia Sinitsõna (4.a), 3.koha Erik Pihlakas (4.e). Õnnitleme õpilasi ja nende õpetajaid – Jevgeni Žigalovit ja Deniss Tšertovi. Täname ka Stanislav Makoveid, Anastassia Jakovlevat, Dmitri Gerassimovit, Jelizaveta Lernerit, German Vežbitskit, Aljona Belajat, Valeria Djominat julge järeleproovimise eest osaleda sellist laadi projektis. Inglise keele õpetaja on kindlad, et sellised ülesanded võimaldavad meie õpilastes arendada digitaalset pädevust ja tõstavad huvi õppeaine vastu.

ENGLISH + INTERNET.

Методическое объединение учителей английского языка нашей гимназии решило впервые(!!) попробовать провести олимпиаду по предмету в электронной среде MOODLE. Для этого преподаватель Денис Чертов разработал пилотный проект олимпиады, который включал в себя 32 разнообразных вопроса, на которые 10 лучших учеников 4ых классов отвечали в компьютерном классе 12 декабря. Несмотря на некоторые технические препятствия, все ученики успешно выполнили задание. В итоге выявилось три победителя: 1-ое место получила Марта Муравьёва (4А), 2-ое место - Анастасия Синицына (4А), 3-е место - Эрик Пихлакас (4Е). Поздравляем ребят и их преподавателей - Евгения Жигалова и Дениса Чертова. Благодарим Станислава Маковей, Анастасию Яковлеву, Дмитрия Герасимова, Елизавету Лернер, Германа Вежбицкого, Алёну Белую, Валерию Дёмину за смелую попытку участия в этом проекте. Учителя английского уверены, что подобного вида задания позволяют развивать дигитальную компетенцию наших учащихся и повышают интерес к предмету.