24 | 07 | 2024

Võistkonnamäng „Looduse tundjad"

20. jaanuaril Laste Loomemaja viis läbi piirkondliku võistkonnamängu „Looduse tundjad" 6.klasside õpilaste jaoks. Mängus osalesid lapsed Narvast, Narva-Jõesuust, Kohtla-Järvelt. Meie kooli võistkonda esindasid 6.a ja 6.b klassi õpilased Ljubov Volodja, Jelizaveta Belova, Anna Strižova, Viktoria Šuklina, Anna Grišina ja Maria Miller. Tüdrukud demonstreerisid enda häid teoreetilisi teadmisi ja loomingulist lähenemist ülesannete lahendamisel, oskust joonistada, luuletada, fantaseerida, üldiselt osutusid headeks looduse tundjateks. Võistkond sai diplomeid ja magusa auhinna! Õnnitleme!!!

Loodusõpetuse õpetajad S. Stepanenko, L. Grigorjeva

Командная игра «Знатоки природы»

20 января Дом творчества школьников проводил региональную командную игру «Знатоки природы» для учеников 6 класса. В игре участвовали ребята из Нарвы, Нарва – Йыэсуу и Кохтла-Ярве. Команду нашей школы представляли ученицы 6а и 6б класса: Володей Любовь, Белова Елизавета, Стрижова Анна, Шуклина Виктория, Гришина Анна и Миллер Мария. Девочки продемонстрировали свои хорошие теоретические знания и творческий подход в выполнении заданий, умение рисовать, сочинять, фантазировать, в целом - оказались хорошими знатоками природы. Команда награждена дипломами и сладким призом! Поздравляем!!!!

Учителя природоведения: С. Степаненко, Л. Григорьева.