24 | 07 | 2024

„Ahhaa, räim tomatis!"

30. detsembril 2014. aastal avati Tartu Ülikooli Narva Kolledžis AHHAA keskuse näitus mõjuva nimega „Ahhaa, räim tomatis!". Need, kes on külastanud Ahhaa keskust Tartus, teavad, missuguseid huvitavaid näituseid ja ekspositsioone valmistavad ette selle muuseumi töötajad. „Sellist võimalust ei saa kasutamata jätta!" – otsustasime meie, ja õpetaja T. Sedova juhendamisel läksime näitusele bioloogiat õppima.

Näitus osutus mitte lihtsalt huvitavaks, vaid fantastiliselt põnevaks! „Sööd" friikartulit, „jood" Coca-Colat, istud trenažöörile ja saad teada, kui palju on vaja töötada, et kulutada kaloried, mida oled söögiga saanud. Kuid näitus ei ole mäng. Me saime palju teada meie igapäevastest toitumisharjumustest, aga ka sellest, kas need mõjuvad meile positiivselt või negatiivselt, kui palju suhkrut sisaldavad magusad joogid, missugune on meie reaktsioonikiirus, kuidas peab välja nägema meievanuselise nooruki ööpäevane toidulaud, proovisime võluprille ja saime tunnetada, kuidas näeb kala vees, nägime, kuidas tekivad lained ja mis mõjutab vee reostamist. Oleks

Näitust külastasid paljud meie kooli õpilased. Need olid 9.b,9.e,8.e,7.b, 8.b, 7.e, 5.b klasside õpilased. Kõik jäid rahule. Tahaks tänada meie õpetajaid, kes avastasid meie jaoks selle ime: V. Žavoronkov, O. Nikolajeva, T. Pustova, L. Grigorjeva, H. Kuldsepp. Näitus töötab 1. veebruarini 2015. aastal. Ma soovitan kõigil, kes pole seal veel käinud, külastada näitust.

9.a klassi õpilane Maria Djuna

«Ага, салака в томате!»

30 декабря2014 года в Нарвском колледже Тартуского университета открылась выставка центра «AHHAA» с интригующим названием «Ага, салака в томате!». Те, кто бывал в музее AHHAA в Тарту, знают, какие интересные выставки и экспозиции готовят работники этого музея. «Такой шанс упустить нельзя!» - решили мы, и всем классом под руководством учителя Т. И.Седовой отправились учиться биологии на выставку.

Выставка оказалась не просто интересной, но фантастически захватывающей!, «Съел» картошку-фри, «выпил» кока-колу, сел на тренажер и узнал, сколько нужно работать, чтобы истратить калории, которые потребил. Но выставка – не игра. Мы узнали много о наших повседневных привычках в питании, а также о том позитивно или негативно они влияют на нас, сколько сахара содержится в сладких напитках, какова быстрота нашей реакции, как должен выглядеть суточный рацион подростка нашего возраста, примерили волшебные очки и почувствовали, как видит рыба в воде, увидели как образуются волны и что влияет на загрязнение вод. Побольше бы таких интересных и познавательных уроков!

На выставке побывало много ребят из нашей школы. Это ученики 9в,9е,8е,7в, 8в, 7е, 5в. Все остались довольны. Хочется поблагодарить наших учителей, которые открыли для нас это чудо: В.Жаворонков, О.Николаева, Т. Пустова, Л. Григорьева, Х. Кульдсеп, Выставка работает до 1 февраля 2015 года, и я советую всем, кто еще не был на выставке, посетить её.

Мария Дюна ученица 9а класса