24 | 07 | 2024

Linnavõistlused „Lõbusad stardid"

21. jaanuaril toimusid linnavõistlused „Lõbusad stardid". Kavas oli neli teatejooksu, mida oli omamoodi raske täita. Lapsed näitasid oma osavust, kiirust, vilumust. Kesklinna gümnaasiumi koondvõistkond (2.-5. kl) sai auväärse 3. koha. Võistluste lõpus said kõik osalejad medalid ja karika. Õnnitleme meie tšempione. Täname kehalise kasvatuse õpetajat Mihhail Lebedevi võistkonna ettevalmistamise eest.

 Algklasside õpetajad

Городские соревнования «Весёлые старты»

21 января состоялись городские соревнования «Весёлые старты». В программе было четыре эстафеты, которые отличались необычной сложностью выполнения. Ребята показали свою ловкость, скорость, сноровку. Сборная команда (2-5 кл.) Кесклиннаской гимназии заняла почётное 3-е место. В конце соревнований все участники получили медали и кубок. Поздравляем наших чемпионов. Хочется поблагодарить учителя физкультуры Михаила Лебедева за подготовку команды.

Учителя начальных классов.