24 | 07 | 2024

Linna matemaatikaolümpiaadi tulemused

Laupäeval, 7. veebruaril, toimus Pähklimäe gümnaasiumis matemaatikaolümpiaadi piirkondlik voor. Meie võistkond esines väärikalt.

Esimese koha 11. klasside õpilaste seas sai 11.a klassi õpilane Nikita Konstantinov (õpetaja V. Avramenko), 12. klasside õpilaste seas tuli teiseks Aleksandr Juškov, kolmanda koha saavutas Artur Veske (õpetaja O. Sitkina).

Aine viie parima hulgas on Grant Arutjunov (7.a klass, õpetaja О. Sitkina) – neljas koht, viienda koha edetabelis said Ilona Fjodorova (5.а klass, õpetaja Tatjana Ignatova) , Rudolf Maununen (9.a klass, õpetaja V. Avramenko), Pavel Nehhorošev (8.a klass, õpetaja О. Sitkina).

Tahaks ära märkida õpilasi, kes on tulemuste põhjal esikümnes. Need on Allan Lütter (5.e klass, õpetaja V. Runin), Aleksei Garanin (7.a klass,õpetaja О. Sitkina), Platon Ivanov (8.a klass, õpetaja О. Sitkina), Anastassia Umrihhina (10.a klass, õpetaja О. Sitkina)

Täname kõiki meie gümnaasiumi võistkonna osalejaid töökuse, püüdluse ja huvi eest sellise raske aine vastu nagu matemaatika. Soovime edu ka edaspidi sellise taseme olümpiaadidel. Õnnitleme õpetajaid õpilaste heade tulemuste puhul.

Matemaatika ainesektsiooni juhataja Vladislava Avramenko

Итоги городской олимпиады по математике

В субботу 7 февраля в Пяхклимяеской гимназии состоялся региональный тур олимпиады по математике. Наша команда выступила достойно.

Первое место среди учеников 11-х классов занял ученик 11А класса Никита Константинов (учитель Авраменко В.), среди двенадцатиклассников вторым стал Александр Юшков, третье место занял Артур Веске (учитель Ситкина О.).

В пятёрку лучших по предмету попали Грант Арутюнов (7А класс, учитель Ситкина О.) –четвёртое место, а пятую строчку в таблице заняли Фёдорова Илона (5а класс, учитель Игнатова Татьяна) , Маунунен Рудольф (9А класс, учитель Авраменко В.), Нехорошев Павел (8 класс, учитель Ситкина О.).

Хочется отметить ребят, которые в первой десятке по результатам олимпиады. Это Люттер Аллан (5Е класс, учитель Рунин В.), Гаранин Алексей (7А класс,учитель Ситкина О.), Иванов Платон (8 класс, учитель Ситкина О.), Умрихина Анастасия (10 класс, учитель Ситкина О.)

Благодарим всех участников команды нашей гимназии за труд, старание, интерес к такому сложному предмету, как математика. Желаем успехов и в дальнейших выступлениях такого уровня. Поздравляем учителей с хорошими результатами воспитанников.

Руководитель МО учителей математики Авраменко Владислава.