24 | 07 | 2024

Rebaste ristimine

18.-19. veebruaril 2015. aastal toimus rebaste ristimine: „Läbi katsumuste tähtedeni ..." pürgisid meie gümnaasiumiõpilased, et 19. jaanuaril näidata ennast väärikalt ristimise lõppetapil. Aga „katsumused" püüdsid ette valmistada 11.-12. klasside õpilased. Nad püüdsid nii, et kümnenda klassi õpilased jätavad ristimise veel kauaks meelde.

J. Antonova, huvijuht

Посвящение в гимназисты

18-19 февраля 2015 года состоялось «Посвящение в гимназисты»: «Через тернии к звёздам..» пробивались наши гимназисты, чтобы достойно показать себя 19 января на заключительном этапе посвящения. Ну а «тернии» постарались организовать учащихся 11-12-х классов да приложили столько усилий, что десятиклассники ещё долго будут помнить эти испытания.

Ю. Антонова, организатор по интересам