24 | 07 | 2024

¡Hola! ¿Cómo está?

Neljapäeval, 2. aprillil, külastas meie 9.e, 8.a ja 8.e klasside õpilasi külaline Hispaaniast – Alvaro. Järjekordselt oli meie klassil suurepärane võimalus suhelda välismaalasega, kelle jaoks on inglise keel samuti võõrkeel. Alvaro jutustas meile oma riigist, linnast, kus ta elab, oma huvidest. Tunnis sai iga õpilane rakendada oma teadmisi ja oskusi, esitades küsimusi nii Alvarole kui ka klassikaaslastele. Peale selle Alvaro õpetas meile mõningaid hispaaniakeelseid sõnu ja fraase, mis oli mitte ainult huvitav, vaid ka õpetlik. Vaatamata selle, et mitte kõik, mida külaline rääkis, oli arusaadav (absoluutselt teine spetsiifiline aktsent), ei rikkunud see kuidagi meie üldist muljet. Üldiselt oli õhkkond väga meeldiv ja sõbralik. Meile kõigile väga meeldis ka kostitus, mida tõi hispaanlane - Tortilla Española või Spanish Omelette.

Sellised tunnid kingivad meile hulgaliselt positiivseid emotsioone ja jäävad kauaks meelde. Tahame tänada meie inglise keele õpetajat Deniss Tšertovi selle eest, et ta korraldab selliseid kohtumisi, mis aitavad meil kasutada enda teadmisi praktikas ja saada kogemust suhtlemises võõramaalastega.

Eleonora Fjodorova, 9.e klass

В четверг, 2 апреля, учеников нашего 9.Е класса, а так же 8.А и 8.Е, посетил гость из Испании - Alvaro. В очередной раз нашему классу предоставилась прекрасная возможность общения с иностранцем, для которого английский язык также не является родным языком. Alvaro рассказал нам о своей стране, о городе, в котором он живет, и о своих увлечениях. На уроке каждый ученик смог применить свои знания и умения, задавая вопросы как Alvaro, так и своим одноклассникам.

Кроме того, Alvaro обучил нас нескольким испанским словам и фразам, что было не только интересно, но и очень познавательно. Несмотря на то, что не всё, что говорил гость было понятно (абсолютно другой специфический акцент всё-таки), это ничуть не испортило общего впечатления. В целом атмосфера была очень приятной и дружелюбной. Нам всем очень понравилось и угощение, которое принёс испанец - Tortilla Española или Spanish Omelette.

Такие уроки дарят нам массу положительных эмоций и надолго остаются в памяти. Хочется поблагодарить нашего учителя по английскому языку, Дениса Чертова, за то, что он организует такие встречи, которые помогают нам воспользоваться своими знаниями на практике и получить опыт общения с иностранцами.

Элеонора Фёдорова, 9.Е